[Home Page]

Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

Informace zveřejněné o semináři „Zeměměřiči a právo“ uspořádaného ČSGK v Praze na Novotného lávce dne 7. března 2005 doplňují výsledky ankety uskutečněné na tomto semináři.
Anketní lístky vyplnilo 55 účastníků z celkových 97 na místě registrovaných. To se zdá být dost slušný výsledek a všem, kdo odpověděli na níže uvedené otázky pořadatelé dodatečně velmi děkují.

Na první otázku „Byli jste spokojeni s náplní dnešního semináře ?“ odpověděli NE 2 účastníci, ANO i NE odpověděl 1 účastník a 52 účastníků odpovědělo ANO. Všem spokojeným děkuji za pravděpodobnou toleranci k mému možná ne příliš urovnanému projevu. V omezeném časovém prostoru bylo informací z širokého spektra právního řádu asi opravdu příliš mnoho. Přednáška Václava Čady byla vynikající, pro příště bude třeba poskytnout historii pozemkových evidencí ještě větší časový prostor, zejména z hlediska geometrického a polohového určení hranic pozemků.

Na druhou otázku „Jaké tema navrhujete na další semináře ?“ odpovědělo 31 z 52 spokojených účastníků.
Navrhovanými tematy a tedy závazkem pro další semináře ČSGK jsou:
- povinnosti úředně oprávněných zeměměřických inženýrů v územním plánování, územním řízení a stavebním řádu, metrologie, geometrická přesnost staveb, součinnost s projektanty, stavební dokumentace - současná legislativa a praxe, nový stavební zákon a porovnání s dosud právní úpravou,
- geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, přesnost katastrálních map, postup digitalizace,
- komplexní pozemkové úpravy a jejich návaznost na obnovu katastrálního operátu v intravilánech obcí,
- současný stav státního mapového díla, postupy mapování a údržby map v jednotlivých historických etapách pozemkových evidencí, revize, změny a opravy údajů katastru nemovitostí,
- zápis staveb do katastru nemovitostí, vznik a zápis věcných břemen,
- obce a zeměměřické firmy, grafické počítačové programy pro geodety, moderní technologie v katastru nemovitostí (GPS, skenery, ...),
- ceny a jakost zeměměřických děl, dále systém řízení jakosti ISO 9000-9004
- rozdíl našich a evropských předpisů v oblasti zeměměřictví.

Na třetí anketní otázku „Vyhovuje Vám prostředí konání semináře ?“ odpověděli všichni ANO, s výjimkou jedné účastnice, která seděla v nevýhodné pozici částečně skryta za sloupem. Některým se líbilo prostředí velmi, i když se objevil názor, že na Bahamách by to bylo možná ještě lepší. A také parkovací podmínky nejsou na Novotného lávce příznivé.

Na závěr ocitujme odůvodnění jednoho ze tří nespokojených účastníků: „zákazníkovi právnicky neporadím“. Odpověď na tento názor hledejme mimo jiné v zákoně o ochraně spotřebitele a zákoně o technických požadavcích na výrobky (viz kapitola VII. publikace ČSGK „Zeměměřické výkony a díla, Zeměměřiči a právo“).
Poznámka Petra Poláka, jednoho z přednášejících na semináři:
Denně jsme každý také zákazníkem a asi očekáváme, že nám prodávající výrobků a služeb při koupi poradí.

Anketu zpracoval Petr Polák, předseda ČSGK

Petr Polák

vyvěšeno: 18.04.2005
poslední aktualizace: 13.05.2005
ID článku: 1649

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
[Server] Z domovaČSGK [Pošta]