[Home Page]

FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV

FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV je projekt, ktorého cieľom je prezentácia prác z oblasti GIS, DPZ a iných príbuzných odborov. Je určený pre interných aj externých študentov bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia. Zúčastniť sa môžu všetci záujemcovia o danú problematiku, ktorí sa chcú bližšie oboznámiť s predloženými prácami.

Garantom tohto projektu sú Technická Univerzita vo Zvolene a Slovenská asociácia pre geoinformatiku (SAGI).

Info na www.geoinformace.cz/2005/fmgi.pdf

koren@sagi.sk

vyvěšeno: 25.04.2005
poslední aktualizace: 13.05.2005
ID článku: 1652
další informace:www.geoinformace.cz/2005/fmgi.pdf
www.sagi.sk


Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
[Server]
GIS
Školství Ze zahraničí
[Pošta]