[Home Page]

Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů

Spolek zeměměřičů Brno, Český svaz geodetů a kartografů a Vysoké učení technické v Brně za partnerství časopisu Zeměměřič pořádá množství vzdělávacích akcí, které jsou zvukově, fotograficky i textově zachyceny na datových CD-ROMech. Zvukový formát WAV je přehratelný prakticky na každém počítači vybaveném operačním systémem Windows, interním přehrávačem Windows Media Player, zvukovou kartou a reproduktory. Některé záznamy jsou i ve formátu MP3. Textové referáty jsou ve formátu PDF. Každý CD-ROM je doplněn obrazovou fotogalerií z akce.

CD 4 - Aktuální problémy IG, 21. 4. 2004, Brno

"Obsah příspěvků dosvědčuje, že inženýrská geodézie není a nemusí být, jak se mnozí skeptici obávají, slepou kolejí rozvoje oboru zeměměřictví, a že zeměměřiči jsou i dnes v mnoha ohledech nepostradatelnými partnery ostatních profesí. Zachování důstojného postavení naší odbornosti spočívá především v nás samých a jen v omezeném rozsahu závisí na vnějších podmínkách rozvoje společnosti a geomatiky. I vnějším podmínkám se však musíme naučit přizpůsobovat a nelze čekat, že v tvrdé soutěži oborů a profesí udělá někdo něco za nás. Platí, že přenecháme-li nedostatečným vzděláváním a netečností k vývoji technologií, právního prostředí, veřejné správy atd. prostor jiným, zejména zákonodárcům, normotvůrcům a správním úřadům, zaplní tento prostor ti, kteří až na výjimky dokáží převzít mnohé z toho, co bylo ještě donedávna naší doménou. A mohou tento prostor zaplnit zejména tehdy, když výsledky naší činnosti budou dále a dále ztrácet okolím očekávanou jakost, vypovídací schopnost a opakovatelnost využití na trhu geoinformací…" (ing. P. Polák, předseda ČSGK)

CD 5 - Zeměměřická díla v ÚP, stavebním řádu a GIS, 25. 3. 2004, Brno

Seminář byl určen zejména:

Seminář poskytl formou přednášek a tiskovin - z hlediska zeměměřictví a geoinformací - přehledně řazené údaje o zákonných povinnostech všech subjektů práva zúčastněných na výstavbě, správě a rozvoji území a také informace o nejčastěji porušovaných povinnostech v příslušných správních řízeních.

Objednejte si zvukové CD-ROMy z odborných akcí

Na adrese http://www.zememeric.cz/objednavka/ si můžete objednat také datové záznamy z nedávných seminářů v Brně a Třebíči. Kombinace zvukového záznamu s fotografiemi a texty přednášek dává ucelenou představu o akci. CD-ROM nemůže nikdy nahradit osobní účast, ale třeba vám umožní osvěžit si, co jste si na akci nestihli zapsat. Show, která ze svých vystoupení tradičně dělají JUDr. Fiala a ing. Nedvídek, vám může být i příjemným oživením cesty při poslechu v autě.

V Kolmanově diskotéce zatím vyšlo:

Každý CD-ROM obdržíte za 210 Kč + poštovné. Objednávat můžete prostřednictvím internetu nebo písemně v redakci časopisu Zeměměřič, Ostrovského 3, 150 00 Praha 5, případně telefonem či faxem na čísle 251 565 572.

redakce

vyvěšeno: 28.04.2005
ID článku: 1664


Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
[Server] Různé [Pošta]