[Home Page]

Předseda ČÚZK odpovídal v ČT

26. 4. 2005 měl předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře delší rozhovor v ČT1 - vysílání Dobrého rána s Českou televizí. Přepis rozhovoru najdete na http://www.vugtk.cz/vystrizky/ pod odkazem "Katastr nemovitostí, ČT 1". Odpovídal zde na dotazy diváků.

Zajímavé je, že se uvažuje o možnosti rychlejšího vyřízení podání návrhu na vklad za zvýšený poplatek (obdobně jako to je již možné na Slovensku (viz např. článek "Jak se bydlí v Evropě 26.4.2005 Lidové noviny" dostupný tamtéž), ale není dosud ani podán legislativní návrh. Stejně tak p. předseda zmínil, že by výpisy z KN mohly v budoucnu kromě pošt a notářů vydávat i obce (ale o úředně oprávněných zeměměřičích se nemluvilo).

Monitoring tisku připravuje VÚGTK a je lehce dostupný všem (po zaregistrovaní).

z konference KATASTR

vyvěšeno: 29.04.2005
ID článku: 1678
další informace:www.vugtk.cz/vystrizky/
www.vugtk.cz/vystrizky/for_readers/duben05/vugt0426.htm#c21
mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr


Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Zajímavosti
[Pošta]