[Home Page]

Výsledky soutěže Mapa roku

Kdo se může soutěže účastnit

Kartografická společnost České republiky chce prostřednictvím soutěže Mapa roku zhodnotit kvalitu kartografických děl vydávaných na území České republiky a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla tak jsou kvalitní a pro společnost přínosná.

Šest soutěžních kategorií

Do soutěže mohlo být přihlášeno mapové dílo, které bylo vydáno v 1. vydání v roce 2004 na území České republiky a neporušuje autorský zákon. Každý účastník soutěže mohl přihlásit libovolný počet svých produktů, a to v celkem šesti kategoriích. Hodnotící komise následně provedla rozbor děl a nominovala nejlepší díla na ocenění „Mapa roku 2004“. Na slavnostním vyhlášení v Praze pak byli vyhlášeni vítězové kategorií a také byla udělena dvě zvláštní ocenění hodnotící komise.

Titul Mapa roku 2004 získala tato díla

Dvě zvláštní ocenění pro GEODIS Brno a SHOCart

Hodnotící komise udělila v letošním ročníku dvě zvláštní ocenění. První ocenění udělila společnosti GEODIS Brno s.r.o. za průkopnický počin pro ortografické zobrazení ČR v měřítku 1:100 000 a druhé ocenění udělila společnosti SHOCart s.r.o. za kvalitní kartografické zpracování rozsáhlého turistického atlasu ČR v měřítku 1:50 000.

Josef Hnojil

vyvěšeno: 06.05.2005
ID článku: 1681
další informace: www.czechmaps.info/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
[Server] KartografieZ domova [Pošta]