[Home Page]

Pojďte do soutěže eEurope Awards 2005

Díky soutěži Geoaplikace roku má Česká republika náskok

Zúčastnit se mohou všechny projekty - aplikace geoinformačních technologií ve veřejné správě, týkající se problematiky e- Government. Soutěže se mohou zúčastnit všichni autoři projektu, zasahujících všechny úrovně veřejné správy, tedy lokální, nebo regionální, nebo národní atp.

Času je málo, registrujte se do 1. června

Registrace do soutěže je možná pouze do 1. června 2005 do 12.00 hod. středoevropského času. Ti, co znají výběrová řízení v Evropské unii, vědí, že čas v tomto případě hraje velmi důležitou roli.

Bližší podmínky o soutěži najdete na jejích webových stránkách www.e-europeawards.org.

Nejlepší projekty budou představeny celé Evropě

Nejlepší projekty pak budou představeny na celoevropské konferenci na ministerské úrovni v Manchesteru (Velká Británie) dne 24. listopadu 2005 a obdrží cenu e-Europe Awards Trophy.

Předsednictvo CAGI doporučuje

Předsednictvo CAGI doporučuje účast na této soutěži zejména vítězům jednotlivých kategorií letošního ročníku soutěže Geoaplikace roku již z toho důvodu, že by tak mohli rozšířit svoji působnost i do zahraničí a současné prezentovat i Českou republiku v evropském kontextu. Je třeba ale zdůraznit, že soutěž je otevřena všem aplikacím infotechnologií pro veřejnou správu.

Ministerstvo informatiky vám pomůže s přihláškou

Případným účastníkům doporučujeme, aby po vypracování přihlášky svůj postup koordinovali s Ministerstvem informatiky ČR, které tuto soutěž podporuje a je schopno zorganizovat i účinný lobbying.

Evropský Institut veřejné správy je organizátorem e-Rurope Awards a zajišťuje inovační iniciativy v oblasti e-Government a e-Health v celé Evropě. Jeho cílem je podpora pravidel pro tvorbu přístupného webu v deseti nových členských státech, kandidátských zemích a zemích ESVO. Tato podpora má usnadnit jednání o spolupráci a propojení ve smyslu Lisabonského protokolu, jehož cílem mimo jiné bylo i ustavení Evropy jako ekonomického leadera v oblasti high-tech do roku 2010.

redakce

vyvěšeno: 06.05.2005
ID článku: 1684
další informace: www.cagi.cz/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
[Server] GISZe zahraničí [Pošta]