[Home Page]

Web Klubu přátel VZÚ

Klub přátel Vojenského zeměpisného ústavu založil vlastní webovou stránku - www.vojensky-zemepisny-ustav.org. Stránky vznikly na základě iniciativy těch bývalých pracovníků VZÚ, kteří mají stále nostalgický vztah k této zrušené organizaci Armády České republiky a to nejen vztah k budově a inventáři, ale hlavně ke kolektivu bývalých spolupracovníků. Na podporu těchto kontaktů vznikl Klub přátel Vojenského zeměpisného ústavu.

Klub je zcela neformálním a neorganizovaným společenstvím osob a tudíž nemá žádné členstvo ani vedení. Jeho jediným cílem je sdružovat obdivovatele tradic bývalého Vojenského zeměpisného ústavu, znalce zapomenutých kartolitografických pracovních postupů a zájemce o naše vojenské mapové dílo. Na podporu těchto aktivit si několik nadšenců vzalo za své zajišťovat některé služby, jejichž seznam naleznete na uvedené adrese.

D. Dušátko

vyvěšeno: 09.05.2005
ID článku: 1687
další informace: www.vojensky-zemepisny-ustav.org


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] InternetHistorie [Pošta]