[Home Page]

Výběrové řízení na místo odborného asistenta/asistenta se zaměřením na geoinformatiku

Děkan Přírodovědecké fakulty, která je součástí Univerzity Karlovy v Praze, vypisuje výběrové řízení na 3 místa odborný asistent/asistent se zaměřením na geoinfomatiku s nástupem k 1.9.2005.

Kvalifikační předpoklady:
Vzdělání, pedagogická a vědecká praxe v oboru, jazykové znalosti.

Písemné přihlášky včetně dokladů o vědeckých pedagogických titulech, vědeckých hodnostech, pedagogické činnosti a praxi, odborný životopis a seznam publikací přijímá zaměstnanecké oddělení Univerzity Karlovy v Praze, Přírodověcké fakulty (prostřednictvím podatelny), Albertov 6, 128 43 Praha 2, do 6.6.2005 včetně.

redakce

vyvěšeno: 11.05.2005
ID článku: 1690
další informace: www.natur.cuni.cz/gis/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
[Server] Školství [Pošta]