[Home Page]

Bakalářský den v Olomouci

Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého pořádá v pátek 29. dubna 2005 od 8 hodin v učebně Z BAKALÁŘSKÝ DEN. Studenti 3. ročníku studia oboru Geografie a geoinformatika vystoupí s prezentacemi svých bakalářských prací.

8:00
Veronika Dvořáčková - Zhodnocení nástrojů pro tvorbu tematických map v prostředí vybraných softwarových řešení informačních systémů v ČR
Lukáš Krejčí - Analýza míry obslužnosti sítě bankomatů v Olomouci pomocí GIS
Tomáš Otřísal - Objekty vinařské turistiky Velkopavlovické oblasti ve webovém prostředí
Lucie Juříková - Formáty digitálních katastrálních map (katastru) a analýza možností propojení katastru ve vybraných programových prostředcích GIS používaných v ČR
Jaromír Mališka - Modelování deformace svahu na sesuvu v Halenkovicích

9:00
Petr Baše - Datový model navigačních dat v ArcGIS
Jan Martínek - Interaktivní mapa učeben PŘF UP
Kristýna Pajurková - Informační systém botanické zahrady PŘF UP
Kateřina Smolková - Prostorová databáze památných a významných stromů a její vizualizace
Antonín Orgoň - Mapa města Olomouce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

10:00
Vilém Černý - Digitální prezentace mapových archiválií ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci
Tomáš Tříska - Hranice Protektorátu Čechy a Morava (vznik, vývoj a vizualizace)
Vlasta Kuchyňková - Interaktivní mapa indiánských rezervací v USA
Andrejs Vít - Inventarizace vybraných tvarů reliéfu v okrajové části Teplického skalního města
Jana Hartmanová - Multimediální atlas stromů a keřů

11:00
Ondřej Hobza - Soubor úloh digitálního zpracování obrazu pro Idrisi32 Release Two
Jakub Feix - Multimediální učebnice systému Idrisi32 Release Two
Lubor Navrátil - Sledování změn v krajině v okolí vodní nádrže Slezská Harta s využitím materiálů DPZ
Jiří Borek - Detekce těžebních tvarů v okolí Nákla za pomocí materiálů DPZ
Radim Čechák - Sledování změn vybraných vodních toků města Olomouce na leteckých snímcích

12:00
Tomáš Indrák - Turistické a naučné stezky v CHKO Bílé Karpaty (interaktivní mapa)
Vladislav Lukáš - Významné objekty krajiny Olomouckého kraje na družicových snímcích (soubor družicových map)

Prezentace jsou přístupné veřejnosti, která je tímto srdečně zvána.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 23.05.2005
ID článku: 1699
další informace: www.geoinformatics.upol.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]