[Home Page]

Obhajoby diplomových prací na Univerzitě Karlově

V pondělí 30. května se uskuteční obhajoby diplomových prací na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Obhajoby budou probíhat na adrese Albertov 6, 128 43 Praha 2 v posluchárně Z1. Odborná veřejnost je vítána.

9:30 – Procházka Jan – Návrh datové struktury pro tvorbu obecně zeměpisných map (školitel: Mgr. Ptáček, Mgr. Stanislav Grill)

10:00 – Jiroušek Karel – Digitální metody zpracování tematických map (školitel: Dr. Beránek, oponent: Doc. Voženílek)

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 23.05.2005
ID článku: 1700
další informace: www.natur.cuni.cz/gis/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]