[Home Page]

Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově

V pondělí 6. června se uskuteční OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Obhajoby budou probíhat na adrese Albertov 6, 128 43 Praha 2 v učebně Věž. Odborná veřejnost je vítána.

Jirásková Lenka - Mapy pro infokiosek CHKO Slavkovský les (09:30)
Bílková Jaroslava - Mapy pro infokiosek CHKO Křivoklátsko (10:00)
Zvolánek Jiří - Tvorba map pro infokiosek v CHKO Železné hory (10:30)
Pavlíčková Radka - Soubor tematických map zaměstnanosti kraje Vysočina (11:00)
Bábík Radek - Procesy trojrozměrné digitální modelace budov (11:30)

Dušánek Petr - Letecké laserové skenování – moderní zdroj topografické informace (13:30)
Goder Josef - Využití družicových dat vysokého prostorového rozlišení pro aktualizaci digitální topografické mapy (14:00)
Bartůšek Milan - Digitální modely terénu-metody sběru dat, hodnocení kvality (14:30)
Časarová Eva - Plán obce Světlá nad Sázavou (15:00)
Klíma Jan - Cyklotrasy a cykloturistické mapy (15:30)

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 23.05.2005
poslední aktualizace: 25.05.2005
ID článku: 1701
další informace: www.natur.cuni.cz/gis/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]