[Home Page]

Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?

Vážení přátelé,
s plnou vážností pracujeme na přípravách 41. GEODESIA RALLYE ČR, kterou chápeme jako svátek všech našich přátel – motoristů. Těšíme se na toto setkání, ke kterému dojde 8. října 2005 v Litoměřicích.
Odpovědně se zabýváme otázkou priorit této soutěže. Uvědomujeme si, že zájem o klasické automobilové orientační soutěže uspokojuje v naší republice řada více či méně rafinovaných organizátorů. Domníváme se, že bychom se neměli snažit právě v obtížnosti a profesionálním pojetí jim konkurovat. A to z ryze pragmatických důvodů. Jedním z nich je snaha rozšířit počet účastníků soutěže. Umožnit účast i těm, kteří si nedělají větší nároky, než že se chtějí bavit, sejít s přáteli, dopřát si aktivní odpočinek, to vše na jisté společenské a sportovní úrovni. Proto, před vydáním prováděcích ustanovení, která upřesňují znění Řádů a propozic soutěže, předkládáme k diskusi tyto navrhované změny:
- umožnit start rodinným posádkám (jak trefně nazval jeden kolega „kategorie BUS“).
- v rámci soutěže představit posádkám turistické zajímavosti doposud málo známého a propagovaného Litoměřicka a Českého středohoří,
- obohatit soutěž o sportovní a dovednostní disciplíny. V rámci této diskuse uvítáme samozřejmě i připomínky a nápady tradičních i potencionálních účastníků GEODESIA RALLYE ČR. Neslibujeme jejich bezvýhradnou realizaci, ale uvítáme všechny, které přispějí k oživení soutěže.

V úvahu můžeme (z technických důvodů) brát Vaše vyjádření, která obdržíme do 31. srpna 2005.
Kontaktní adresa: janovský@geos.cz
V Litoměřicích 24. května 2005.

Ing. František Janovský, v.r. (předseda představenstva OS VG), Ing. Viktor Němec, v.r. (ředitel 41. GR ČR), Ing. Jan Ryšavý, v.r. (hlavní rozhodčí 41. GR ČR)

vyvěšeno: 24.05.2005
ID článku: 1702
další informace: www.geos.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
[Server]
Různé
Zajímavosti Z domova
[Pošta]