[Home Page]

SETKÁNÍ GEODETŮ 2005

KGK ve spolupráci s ČSGK a ČÚZK pořádá 2. ročník SETKÁNÍ GEODETŮ 2005.

Záštitu nad setkáním převzal předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Karel Večeře Tato odborná, školicí, společenská a sportovní akce pro všechny geodety spojená s odbornou výstavou a firemními prezentacemi se uskuteční opět v tříhvězdičkovém hotelu SKALSKÝ DVŮR, Lísek 52, BYSTŘICE n. Pernštejnem ve čtvrtek 16., pátek 17. a v sobotu 18. června 2005.

Hlavním motivem akce je snaha o rozšíření dobrých vztahů již existujících i navázání nových dobrých vztahů mezi geodety pracujícími v různých sférách našeho oboru. Cílem je dosažení spolupráce těchto sfér vedoucí k pozitivní prezentaci našeho oboru na veřejnosti a ke zvýšení prestiže povolání geodet. Akce se pořádá za mediální podpory časopisu Zeměměřič.

Program a ostatní informace naleznete na www.kgk.cz

kgk

vyvěšeno: 26.05.2005
ID článku: 1703
další informace: www.kgk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server]
Resort ČÚZK
Z domova ČSGK
KGK
[Pošta]