[Home Page]

Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000

Tento dvojjazyčný (česko-anglický) DVD-ROM obsahuje ucelenou kolekci tištěných a rukopisných geologických map (1955–2001) v měřítku 1 : 25 000 uložených v archivu České geologické služby.
Je určen jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost. Své uplatnění najde především na úřadech státní správy a samosprávy, ve výzkumných institucích, u firem působících v oblasti geologie, životního prostředí a územního plánování, ale také u správ národních parků, ve školách a v jiných naučně vzdělávacích institucích.

redakce

vyvěšeno: 27.05.2005
ID článku: 1704
další informace: nts2.cgu.cz/servlet/page?_pageid=514&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=33&_fid=67048&_fnavbarid=13995&_fnavbarsiteid=33&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=


Z časopisu Zeměměřič č. 05-08+09
[Server]
Kartografie
GIS Různé
Zajímavosti
[Pošta]