[Home Page]

Mapové služby Zeměměřického úřadu

1. června 2005 zahájil Zeměměřický úřad na internetové adrese http://geoportal.cuzk.cz poskytování mapových služeb. Dokončil tak internetové řešení Geoportálu jako komplexního nástroje pro poskytování geodat ČR, a to jak formou souborových dat, tak i mapových služeb WMS a ArcIMS.

V části Geoportálu - Mapové služby - je možno získat informace o druhu poskytovaných mapových služeb a datových sadách, které touto formou Zeměměřický úřad zpřístupňuje. Významné je zejména zařazení dat ZABAGED® jako kartograficky vizualizovaného modelu s možností dotazů do databáze a dále bezešvé Ortofotomapy ČR.

Obraz dat poskytovaný mapovými službami Zeměměřického úřadu není znehodnocován změnou rozlišení či omezením měřítka. Ochranné prvky jsou použity pouze v mapových službách na zkoušku, volně přístupných z úvodní informační stránky. Zde se zájemce může na vyčleněném území seznámit s funkčností služeb v aplikaci Geoprohlížeč ZU, případně si vyzkoušet připojení do svého GIS klienta.

Poskytovámí mapových služeb je zpoplatňováno na základě výdejní jednotky užité zákazníkem po jednotku času (1 měsíc). Informace o cenách najdete v Ceníku ZU.

Pomocí aplikace Obchodní modul je již možno tento produkt objednat.

redakce

vyvěšeno: 03.06.2005
poslední aktualizace: 04.06.2005
ID článku: 1714
další informace: geoportal.cuzk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 05-08+09
[Server]
Resort ČÚZK
Kartografie GIS
[Pošta]