[Home Page]

Návrh datové struktury pro tvorbu obecně zeměpisných map

V pondělí 30. května se uskutečnily obhajoby diplomových prací na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Obhájena byla práce Jana Procházky - Návrh datové struktury pro tvorbu obecně zeměpisných map.

"Tato práce se zabývá návrhem struktury dat pro tvorbu obecně zeměpisných map. Obsahuje přehled literatury na dané téma a uvádí příklady vytváření databází, nastavování pravidel a způsobů vytváření textu, obsažené v uvedené literatuře. Teoretická část představuje software ArcGIS 9 od firmy ESRI, jeho jednotlivé komponenty i nadstavby, porovnává různé datové typy i způsoby jejich ukládání, možnosti geometrické reprezentace, topologických pravidel a popisování mapových prvků. Praktická část obsahuje tři kapitoly, z nichž první se od základů věnuje navrhování databáze, struktuře prvků a vztahů mezi nimi. Druhá je zaměřena na naplnění databáze a vytvoření všech jejích součástí. Třetí představuje proces vizualizace dat v mapě a vytvoření finálního díla. Následují výsledky a diskuse, ve které je vysvětleno použití konkrétních prvků a struktury databáze. Závěr obsahuje shrnutí a úvahu nad budoucím vývojem tvorby databází a map." (J. Procházka)

Pokud chcete získat více informací o diplomové práci, kontaktujte vedoucího katedry Doc.Ing. Jana Koláře CSc. (jkolar@natur.cuni.cz)

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 03.06.2005
poslední aktualizace: 05.06.2005
ID článku: 1716
další informace: www.natur.cuni.cz/gis/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] Školství [Pošta]