[Home Page]

Eurorebus - vědomostní soutěž?

V sobotu 4. května se uskutečnilo celostátní kolo geografické soutěže Eurorebus.

Test kategorie SŠ (střední školy) začínal otázkou kartografickou:
Jak se jmenuje kartografická metoda vyjadřující kvantitu jevu změnou velikosti a tvaru územní jednotky?
a) kartogram
b) histogram
c) dasymetrická metoda
d) anamorfóza
e) kartodiagram

V sobotu byl završen již desátý ročník soutěže, kterou od počátku organizuje společnost TERRA-KLUB. Soutěž spočívá v pečlivém nastudování na trhu ojedinělých atlasů vydaných touto společností a posléze ve vyplnění několika testů, v aplikování vědomostí z atlasů získaných. Eurorebus má garanci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Společnost TERRA-KLUB se prostřednictvím soutěže dostává do širokého podvědomí veřejnosti, zajišťuje si odbyt svých atlasů, které jsou posléze na školách využívány. Paradoxně se však pro vyučování na základních (případně i středních) školách vůbec nehodí!

Další kartografická vydavatelství by si mohla vzít ze společnosti TERRA-KLUB příklad, stačí si zorganizovat geografickou soutěž s otázkami ze svých atlasů a učebnic, sehnat garanci MŠMT ČR a prostřednictvím státní instituce si zajistit svůj vlastní obchod. Školní atlasy Kartografie Prahy a SHOCartu, dvou nejvýznamnějších kartografických firem na poli map pro školy, by jistě byly pro žáky větším přínosem než Školní atlas dnešního světa a Školní atlas dnešní Evropy.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 06.06.2005
ID článku: 1717
další informace:www.eurorebus.cz
www.terra-klub.cz
www.zememeric.cz/kartografie/k1.htm

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
[Server] Školství [Pošta]