[Home Page]

Inspirace z východu: Další nový ruský autoatlas

Živelná automobilizace současného Ruska přináší požadavky na urychlenou tvorbu autoatlasů použitelných u co nejširšího okruhu uživatelů. Pravda, mapy měřítka většího než 1:200 000 opět podléhají zvláštnímu bezpečnostnímu režimu, ale i toto měřítko v provedení automapy znamená přínos. A něco by se v nich mohli přiučit i naši tvůrci autoatlasů.

Poměrně málo známá moskevská vydavatelská firma „Dizajn. Informacija. Kartografija“ ve spojení s místním nakladatelstvím Astreľ a tuvinským nakladatelstvím AST uvedla v roce 2005 na trh „Samyj podrobnyj atlas avtodorog - Moskovskaja oblasť“, jak poněkud neskromně hlásá titul. Má se ovšem čím pochlubit. Do poměrně útlého svazku formátu A4 se podařilo na 50 stran vměstnat informace potřebné pro automobilisty vyjíždějící z Moskvy do okolí jen o polovinu menšího, než je Česká republika.

Kromě standardní části, reprezentované přehlednou mapou s kladem listů, pozornost upoutá legenda, která je rozdělena do dvou částí. První je věnována výkladu topografických znaků v mapách (celkem 44 položek), druhá reprezentuje přehled turistických a motoristických informací (14 položek). Zde jsou samozřejmě uvedeny čerpací stanice, servisy, hotely, kempinky, ale navíc i zajímavé kostely, lázně, pomníky, pozoruhodné světské a technické památky, zámky, přírodní rezervace, přístavy a letiště. Poněkud nelogicky jsou do „topografické“ části zařazeny mešity a synagogy. Následuje přehledná mapa administrativního členění Moskevské oblasti (s počtem obyvatel jednotlivých jednotek) a kilometrážní matice hlavních sídel. Také další mapy poněkud překračují to, co je obvyklé v našich autoatlasech a stojí za pozornost. Na dalších listech jsou uvedeny některé fyzickogeografické prvky oblasti, a sice barevná stínovaná hypsometrie s názvy sídel, orografických jednotek a vodních objektů (1:1 100 000). Zvýrazněny jsou hranice národních parků a rezervací. Zajímavé orografické jednotky a vodní objekty jsou doprovázeny stručným popiskem za okrajem mapy. Vedlejší mapky (1:2 mil.) pak poskytují údaje o sněhové pokrývce (vznik, trvání, konec, tloušťka) a o klimatu (roční srážky, teplotní extrémy, průměrné roční teploty (tepelný ostrov Moskvy má +4 oC), počet dnů s teplotou nad 0 oC).

Na další mapě je vyobrazen dopravní systém metropole s hlavními druhy dopravy, vč. příměstské dopravy s konečnými zastávkami předměstských vlaků, sítí metra, a sítí předměstských i dálkových autobusů, přístavy a letišti (1:200 000).

Jádro atlasu tvoří mapy měřítka 1:200 000 vybavené navíc centimetrovou sítí. Znázorněny jsou všechny komunikace jednotlivých tříd a kvality. U některých turisticky zajímavých objektů je vložek stručný popis.

Atlas sestavený pomocí digitálních technologií uzavírá tradiční jmenný rejstřík, obsah a tiráž. Náklad činí pouhých 10 000 kusů, což je pro velkoměsto velikosti Moskvy (přes 10 mil. obyvatel) docela málo. Pro stejný region však vydávají atlasy další nakladatelství. Na deskách je zveřejněna inzerce řady firem, mj. i české Škody. Prodejní cena 95 rublů (cca 90 Kč) je pro našince přiměřená díky velmi dobré kvalitě obsahu a provedení. Za 800 rublů možné pořídit autoatlas celého Ruska, byť jen částečně v měřítku 1:200 000 od téhož nakladatele. Vzhledem k místním platovým poměrům jsou to však ceny vysoké.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 20.06.2005
ID článku: 1729
další informace: www.ast.ru

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-08+09
[Server] Kartografie [Pošta]