[Home Page]

Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území ČR a SR

Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území České republiky a Slovenské republiky (cena: 990 Kč)

Interaktivní DVD-ROM obsahuje 498 samostatných historických geovědních map, 181 mapových příloh, 191 doplňkových textů, 51 vysvětlivek a 85 grafických příloh. Uvedené mapy a dokumenty vznikly v rozmezí let 1780 až 1918 a zahrnují především území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska ale i přilehlých území v rámci Rakouska-Uherska a střední Evropy. Zastoupeny jsou především mapy geologické, ložiskové, důlní, petrografické, půdní a tektonické. V rámci autorského rejstříku je k vybraným autorům připojen stručný životopis, částečně doplněný portrétem. Publikace je určena pro všechny zájemce o historický vývoj geověd ve střední Evropě, pro sběratele map, školy a muzea, ale i pro širší veřejnost. Částečně tvoří cenný zdroj informací pro firmy, orgány státní správy a majitele pozemků, řešící problematiku geologických rizik spojených například s poddolováním v historických nebo nedávno opuštěných revírech.

DVD můžete zakoupit také přes internet http://mujobchod.atlas.cz/shop/item.aspx?id_shop=555&id_language=19&ts=90rh868&id_item=831&id_cat=60

redakce

vyvěšeno: 21.06.2005
ID článku: 1733
další informace:nts2.cgu.cz/aps/DVD_hm_demo/pgs_cze/home.html
http://mujobchod.atlas.cz/shop/item.aspx?id_shop=555&id_language=19&ts=90rh868&id_item=831&id_cat=60


Z časopisu Zeměměřič č. 05-08+09
[Server] KartografieHistorie [Pošta]