[Home Page]

GIS ESRI na slovinském katastrálním úřadu

Národní zeměměřický a katastrální úřad Slovinské republiky (GURS) uzavřel smlouvu na návrh, tvorbu a implementaci slovinského katastrálního informačního systému. Kontrakt získalo konsorcium sestávající z firem GISDATA d.o.o. (distributor ESRI ve Slovinsku) a společností Geodetski Zavod Slovenije, Hermes Softlab a Swedesurvey.

Slovinský národní zeměměřický a katastrální úřad existuje v rámci Ministerstva životního prostředí a územního plánování, sídlí ve Ljubljaně a má 12 regionálních geodetických úřadů a 46 poboček. Nový katastrální informační systém bude založen na software ArcCadastre švédské společnosti Lantmateriet a na produktech firmy ESRI: ArcIMS, ArcSDE, ArcInfo a ArcView.

Slovinská republika s rozlohou 20 257 km2 je rozdělena na 2 698 k.ú., která tvoří přibližně 5,12 mil. parcel. Data o parcelách jako základních jednotkách KN byla kompletně digitalizována. Pomocí fotogrammetrických metod byla do databáze přidána i data týkající se všech cca 1,5 mil. slovinských budov.

Historie používání GIS ve Slovinsku sahá do roku 1999, kdy Slovinská republika získala úvěr od Světové banky, který použila na modernizaci svého informačního systému nemovitostí (Real Estate Information System – REIS), který byl součástí modernizačního projektu pro evidenci nemovitostí. Po dokončení bude systém poskytovat metodologickou a technologickou strukturu katastrálního informačního systému včetně zkvalitňování datového modelu, návrhu internetové aplikace pro správu a aktualizaci vzájemně propojených základních i hostovaných katastrálních dat a budování registrů KN.

Nový katastrální informační systém se bude skládat ze dvou základních částí.

Produkční systém bude umístěn v hlavním sídle GURS a přístup k němu bude možný pouze přes pobočky GURS, které ho budou udržovat. Prostorová data budou editována soukromými zeměměřickými společnostmi oprávněnými předkládat změny pobočkám GURS, a to prostřednictvím softwarového balíčku GEOS firmy Geodetski Zavod Slovenije.

Distribuční systém bude provozován na serverech Slovinského státního centra pro informatiku (CVI) a bude vstupní branou k registrům dat o nemovitostech pro státní orgány, soukromé společnosti i veřejnost.

Porovnání Slovinska (černě) a ČR (šedě), co se týká plochy území, počtu k.ú., resortních pracovišť a parcel

(zs)

vyvěšeno: 23.06.2005
ID článku: 1740


Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]