[Home Page]

Střed České republiky

Nejdříve něco z historie. Následující řádky jsou vybrány z webových stránek obce Číhošť (www.cihost.cz ):

Číhošť byla svého času významným hospodářským a kulturním centrem, což je doloženo záznamy v »Zemských deskách« v Praze. Nad obcí se od roku 1348 do roku 1806 dolovalo stříbro a jiné vzácné rudy. Nedaleko jsou vápencové lomy. Zde se také v roce 1648 odehrávala poslední bitva se švédským vojskem v tomto kraji. Ještě dnes jsou tu patrny náspy a valy. V roce 1892 zde byl založen sbor dobrovolných hasičů. Elektřina byla do obce rozvedena v roce 1929. Významnou stavbou a dominantou obce je kostel, který František Palacký ve svých »Dějinách« uvádí již k roku 1350 jako farní.

Po 2. světové válce zde působil farář Josef Toufar. Po známých událostech, které se v tomto kostele Nanebevzetí Panny Marie v prosinci 1949 a v lednu 1950 staly, byl 28. ledna farář Toufar zatčen a umučen. Zemřel 25. února ve věku osmačtyřiceti let.

Po rozdělení Československa na dva samostatné celky vznikl problém s novým vytyčením hranic České republiky a tím i stanovením jejího geometrického středu. Hranice Čech, Moravy a Slezska určují odedávna území osídlené českým národem, hledání středu ČR má tedy význam nejen geometricko – geodetický, ale i národní. V obci byl určen STŘED ČR z několika nezávislých zdrojů. Bylo by vhodné vybudovat zde národní středisko jako středobod nejzápadnějšího slovanského národa a zároveň rekonstruovat 45 m vysokou retranslační věž na blízkém vrchu BOROVINA na rozhlednu s vyhlídkovou plošinou ve výšce 750 m, z níž by bylo možné spatřit značnou část ČR. Myšlenka na zřízení národního střediska u Obce Číhošť je zcela opodstatněná i pro záměr ČR vstoupit do Evropy, sjednocené v rámci EU, v jejímž středu český národ odedávna sídlí.

Z toho všeho, co je zde popsáno, jsem ještě před rokem věděl pouze něco málo o číhošťském zázraku. Poměrně zdlouhavou oklikou se ke mně dostalo zajímavé zadání, které vypsal Krajský úřad kraje Vysočina v Jihlavě: tušený střed ČR přesně geodeticky vytyčit. Zřejmě věděli více, ale chtěli to mít černé na bílém a s razítkem k tomu.

Chvíli jsem váhal a zvažoval všechna pro a proti takové akce. Co když se »netrefím« do Číhoště? Ale nakonec, aniž bych tušil, jak to budu počítat, jsem nabídku přijal.

Jako podklad k výpočtu jsem z Jihlavy (děkuji tímto RNDr. Jiřímu Hiessovi) dostal souřadnice asi 2 800 bodů na hranicích České republiky. Začal jsem uvažovat, co s tímto materiálem provedu. Ve své odborné knihovně jsem nenašel žádnou zmínku o podobném problému a standardní matematické řešení vždy končilo nějakým těžko pochopitelným a spočitatelným několikanásobným integrálem. Tak jsem sedl k internetu a po delším brouzdání jsem nakonec našel soubor matematických přednášek na stránce jedné z neznámých amerických univerzit. Řešení vlastně bylo úplně jednoduché. Vytvořit na ploše republiky trojúhelníkovou síť, v každém trojúhelníku spočítat plochu a těžiště. Českým těžištěm (centroidem) potom bude zvážený průměr všech těžišť, přičemž váhou každého těžiště je plocha odpovídajícího trojúhelníku. V jednoduchosti je genialita! Žádné integrály, žádné nekonečné řady. A dokonce postačí běžné softwarové vybavení: digitální model terénu Autodesk Land Desktop pro vytvoření nepravidelné trojúhelníkové sítě, vlastní malý prográmek pro výpis parametrů všech vytvořených trojúhelníků a tabulka v Excelu o několika tisících řádků doplněná několika sloupečky výpočtů. Výsledek byl ohromující. Bod skutečně padl asi 400 metrů severovýchodně od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti.

Velikonoční pondělí jsme věnovali geodetickému připojení lokality. Asi by to šlo velmi rychle a jednoduše pomocí GPS, ale tím bych přišel o krásnou procházku Vysočinou a veškerá romantika slavnostního okamžiku by se odbyla několika údery palice do kovové trubky (tím chci říct, že GPS nemám). Krátký polygonový pořad mezi dvěma zhušťovacími body určil vhodné stanovisko poblíž předpokládaného těžiště a samotné vytyčení a stabilizace bodu proběhly za větrného jarního počasí krátce po poledni dne 13. 4. 2004. (Méně poetický popis celé akce je v Technické zprávě.)

Půl roku po úspěšné akci vydala tisková agentura (že by bývalá ČTK?) zprávu o tom, že geodeti vytyčili těžiště ČR. Jediná televize Nova se vypravila nejen na místo, ale i do mé »home office« a natočila o tom krátkou reportáž. Odborný tisk na to nezareagoval.

Těžiště ČR a autor článku

Severozápadní pohled

Jihozápadní pohled na kostel

Pozn. red.: Na www.zememeric.cz naleznete také technickou zprávu o měření. Z ní vyplývají následující údaje: Jako souřadnice těžiště České republiky v systému S-JTSK (zaokrouhleno na celé metry) jsou výpočtem stanoveny: Y = 682 470 m, X = 1 089 495 m. Po geodetickém zaměření okolí a vytyčení bodu byla zjištěna nadmořská výška v místě těžiště 527,9 m v celostátním systému Bpv. Souřadnice Y, X systému S-JTSK jsou přetransformovány do zeměpisných souřadnic systému WGS-84 – 49° 44’37,5” s.š. a 15° 20’ 19,1” v.d. Bod těžiště Česka byl dočasně stabilizován železnou trubkou s ochrannými dřevěnými kolíky. Podle neoficiálního výpisu z databáze ČÚZK leží těžiště ČR na parcele KN č. 1168/4, druh pozemku – orná půda, parcela není zapsána na LV.

Autor se ve své zprávě zabývá rovněž výpočtem geografického středu kraje Vysočina a výpočtem geografického středu Evropy. Poznání, jestli leží střed Evropy v Česku – srdci Evropy, necháváme na aktivitě laskavého čtenáře a prostudování si technické zprávy ke měření.

Ing. Ladislav Fofonka, úředně oprávněný zeměměřický inženýr

vyvěšeno: 23.06.2005
ID článku: 1746


Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
[Server]
Geodézie
Historie Zajímavosti
[Pošta]