[Home Page]

Před 246 lety byl určen první trigonometrický bod na území ČR

Na severním okraji Brna, v Soběšicích, na zalesněném kopci Ostrá horka – Strom, je žulový památník, který připomíná první trigonometrický bod na území naší republiky.

V polovině 18. století probíhala v různých částech světa stupňová měření, která měla přesněji určit tvar a rozměry Země. Také císařovna Marie Terezie pod vlivem francouzských stupňových měření pověřila tehdejšího ředitele vídeňské hvězdárny P. Josefa Liesganiga (1719 – 1799) určením délky jednoho stupně na poledníku vídeňském.

Liesganig pro tuto práci, započatou v roce 1759, vybral otevřený terén mezi Brnem, Vídní, Štýrským Hradcem a Varaždínem, v němž vytyčil řetězec 22 trojúhelníků podél vídeňského poledníku v rozpětí asi tří šířkových stupňů. Za vrcholové body volil většinou kostely, kaple nebo objekty na vyvýšených místech a nevyžadující zvláštní signalizaci.

Počátečním bodem Liesganigova stupňového měření na Moravě byla věž kaple Sv. Kříže v katastru obce Soběšice severně od Brna (dnes územní součást Brna) v lokalitě Ostrá horka, na vrcholu kopce Strom (404 m).

Kaple Sv. Kříže, postavená v letech 1716 – 1718, byla však v roce 1786 zbořena. Teprve v padesátých letech minulého století při prověřování přesnosti Liesganigova měření byly na základě zkoumání a měření nalezeny základy kaple, do jejího středu byl zasazen stabilizační kámen a nad něj žulový hranol se dvěma pamětními deskami. Na jedné z nich je nápis: »Střed kaple. První trigonometrický bod na území ČSR, zaměřený Dr. J. Liesganigem r. 1759. Nové označení bodu provedla Geodetická služba ČSR 200let po jeho vzniku.« Na druhé desce je napsáno: »Střed kaple Sv. Kříže z r. 1718, zbořené r. 1786. Při odkrývání jejích základů r. 1958 spolupracovali za odborného vedení ing. Al. Šimka a Dr. Lad. Bartoše z Brna soběšičtí občané.«

Celou historii nalezení, rekonstrukce a pamětního označení tohoto prvního trigonometrického bodu na území tehdejšího Československa podrobně zpracoval brněnský geodet ing. František Hlaváč (1912 – 1993) [1].

Postupem času však památník i jeho okolí chátralo, kopec zarůstal stromy a keři, případný návštěvník stěží chápal, proč si Josef Liesganig vybral právě toto místo pro svá měření, když z vrcholu zarostlého kopce není nikam vidět. Tento stav vedl v r. 2003 skupinu soběšických občanů k založení iniciativy, jejímž cílem je navrátit památce evropského významu ztracenou důstojnost. Při projednávání své iniciativy našli pochopení na úřadu městské části, na jejímž území lokalita leží, i při jednání se správcem lokality, jímž jsou Lesy města Brna. Členové občanské iniciativy – Soběšická garda – již realizovali první etapu revitalizace památky na Ostré horce. Na vymýcené ploše vyhlídky instalovali informační tabuli a čtyři lavičky. Vše ve svém volném čase, vlastníma rukama a z vlastních finančních prostředků. Cílem občanské iniciativy je postavit na tomto místě rozhlednu, která by byla trvale přístupná veřejnosti. Podle stavu přípravných prací se jeví reálným termínem rok 2005.

Literatura:

Ing. Helena Ryšková, Brno

vyvěšeno: 23.06.2005
ID článku: 1749


Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
[Server] ZajímavostiHistorie [Pošta]