[Home Page]

Předpis pro měření s GPS

Dotaz:
Na webu ČÚZK se mi nějak nedaří najít předpis (návod) pro měření s aparaturami GPS pro účely katastru. Bohužel mi úplně vypadl z hlavy i název předpisů.
Děkuji za odkaz. Jiří HurabOdpoveď:
Obecně závazným právním předpisem je vyhláška č. 31/1995 Sb., do které byl novelou zařazen nový § 12a (vyhláška je v aktuálním platném znění přístupná na webu ČÚZK) na URL:
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=0&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-PRED_SEZ

Bývalý vnitroresortní předpis (Pravidla ČÚZK /č.j.:5896/2003-22 z 20.1.2004/ pro přejímání a hodnocení výsledků určení bodů podrobného polohového pole a podrobných bodů technologií GPS) byl po novele vyhlášky č. 31/95 Sb. již zrušen.

Na webu ČÚZK najdete na URL:
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=0&MENUID=0&AKCE=DOC:10-DIGITALIZACE_KATASTRMAP
další dokumenty, které se problematiky podrobněji týkají.

Hezky večer Vám přeje Lumír Nedvidek

Zdroj: Konference KATASTR, 26.6.2005, www.zememeric.cz/konference

redakce

vyvěšeno: 27.06.2005
ID článku: 1761
další informace:www.zememeric.cz/konference
www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=0&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-PRED_SEZ
www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=0&MENUID=0&AKCE=DOC:10-DIGITALIZACE_KATASTRMAP


Z časopisu Zeměměřič č. 05-07+08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GPS
Vševědna
[Pošta]