[Home Page]

Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy

Dne 29.6.2005 se redaktor Zeměměřiče zúčastnil na pražské stavební fakultě státních závěrečných zkoušek, které jsou veřejné. Prvotní atmosféra napětí, stresu a nervozity měla ve většině případů šťastný konec. Jeden příklad za všechny. Předseda zkušební komise č. 2 (Ing. Lumír Nedvídek) položil při ústní části státní závěrečné zkoušky z povinného "trojkombinačního" tématu "vybrané kapitoly z mapování, katastru a kartografie" jedné adeptce tuto komplexní otázku:

Vyjděme z předpokladu, že mapový list platné katastrální mapy má označení "VS-I-13-9 (dg)" (viz obrázek). Z této informace odvoďte, jaké má katastrální mapa měřítko, v jakém je kartografickém zobrazení, zda se na tomto konkrétním mapovém listu některé délky zobrazí nezkresleně (pokud ano, tak které), kdy proběhlo původní mapování a jakou měřickou metodou byly při něm nejčastěji zaměřovány podrobné body.

Dáme vám trochu času na odpověď. Kdo se ji nebude bát poslat do redakce (a moc vás nebude!), může vyhrát knihu Zeměměřické právo - Zeměměřictví a katastr v technicko-právních souvislostech od ing. Bumby, Linde 2005 a mapy z BATprogramu Zlín. Čas máte do konce července. Odpověď zveřejníme až v srpnu.
Tuto otázku položil u zkoušek ing. Nedvídek studentce, kterou možná znáte z její reportáže v časopisu GEOinformace.

redakce

vyvěšeno: 30.06.2005
ID článku: 1763
další informace:www.zememeric.cz/05-08+09/VS-I-13-9.gif
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1563


Z časopisu Zeměměřič č. 05-07+08
[Server]
Katastr nemovitostí
Kartografie Školství
Zajímavosti
[Pošta]