[Home Page]

Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj

Na celém území České republiky je vhodně rozmístěno dvanáct základních nivelačních bodů (ZNB). Body slouží k zajištění České státní nivelační sítě (ČSNS). Jsou stabilizovány ve vybraných lokalitách stanovených na základě geologických posudků. Stabilizace ZNB jsou provedeny v neporušených skalních výchozech a jsou chráněny pomníkem. Výšky jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv).

Vlaské – Základní nivelační bod IV.

V obci Vlaské se nachází na skalním výběžku mezi silnicí a železniční tratí snadno dostupný základní nivelační bod IV.

Staré Město pod Sněžníkem

Desítky let probíhají ve městě a okolí výuky v terénu oboru G+K z Prahy.

Králický Sněžník

Z turistických zajímavostí stojí za zmínku Králický Sněžník, na kterém je pilíř trigonometrického bodu (http://dataz.cuzk.cz). Na vrcholu Sněžníku stála 74 let rozhledna, která byla 11. listopadu 1973 stržena. Na haldě kamení z rozhledny to připomíná pamětní deska. Poblíž Sněžníku se nachází Klepý (Poláci ho nazývají Trójmorski Wierch). Voda z jeho svahů totiž odtéká do tří moří. Východní svah odvodňuje Morava v úmoří Černého moře, na jižním svahu pramení Lipkovský potok tekoucí do blízké Tiché Orlice v úmoří Severního moře a ze západního svahu v Polsku odtékají pramenné potůčky Kladské Nisy v úmoří Baltského moře. Podobný osud jako rozhledna měla i chata. V těsné blízkosti chaty stojí pilíř a na něm je soška slona.

Velké Losiny

Další zajímavostí je poslední ruční papírna v ČR ve Velkých Losinách. V papírně je muzeum. Bližší informace na www.olpa.cz/cz/rucni_papirna/fotogalerie.htm. Ve Velkých Losinách je také zámek.

Socha slona na Kralickém Sněžníku

Papírna ve Velkých Losinách

ZNB IV. - Vlaské

Staré Město pod Sněžníkem – tábor (asi 50. léta min. st.)

(joh)

vyvěšeno: 10.07.2005
poslední aktualizace: 14.05.2006
ID článku: 1773


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] HistorieZajímavosti [Pošta]