[Home Page]

Svět knihy 2005 – "Český veletrh map a průvodců"

Od 6. do 9. 5. 2005 se konal na Výstavišti v Praze – Holešovicích 11. ročník knižního veletrhu Svět knihy. Významné zastoupení zde měly i kartografické společnosti, svými stánky se mohly pochlubit firmy: Freytag & Berndt, Geodézie ČS, Kartografie Praha, Marco Polo, SHOCart – GeoClub – ITM, Mapcentrum, Stiefel Eurocart, VKÚ Harmanec a Žaket, na nezájem návštěvníků veletrhu si vydavatelství rozhodně nemohla stěžovat.

Na Světu knihy byli slavnostně vyhlášeni vítězové tří kartografických soutěží. Vedle soutěže "3 x 7 členů ATchJET" (viz Zeměměřič č. 5/2005) to byl TourMap, mezinárodní soutěžní přehlídka kartografických produktů, průvodců a interaktivních map využívaných v cestovním ruchu a Mapa roku 2004 České kartografické společnosti.

V soutěži TourMap se hlasovalo ve třech kategoriích. V kategorii "Turistický průvodce" zvítězily Alpy – Velký turistický průvodce (Marco Polo, s.r.o.) před Itinerari del vino (Instituto Geografico De Agostini) a Jižními Čechami (Freytag & Berndt). V kategorii "Turistické mapy" se na prvním místě umístil Turistický atlas Česko 1 : 50 000 (SHOCart) následovaný mapami Sardegna (Instituto Geografico De Agostini) a The Rough Guide New Zealand Map (The Rough Guides Ltd). V kategorii "Elektronické mapy a průvodce" byla udělena cena poroty Interaktivnímu turistickému průvodci ČR od společnosti PLANstudio. Porota rovněž ocenila Prahu – atlas ortofotomap z produkce Kartografie Prahy. "Cenu ředitele CzechTourism" si rovněž převzala Kartografie Praha za 444 historických měst a městeček.

Na Světu knihy měl TourMap svůj stánek, který patřil k nejnavštěvovanějším místům veletrhu. Probíhala zde divácká anketa o nejlepšího průvodce či mapu. Hlasování se zúčastnilo přes 200 účastníků veletrhu. U veřejnosti zvítězil Turistický atlas Česko 1 : 50 000 (SHOCart) před Prahou – atlasem ortofotomap (Kartografie Praha) a The Rough Guide New Zealand Map (The Rough Guides Ltd).

Ceny v soutěži Mapa roku se udělovaly v šesti kategoriích. V kategorii "Atlasy, soubory a edice map" zvítězil Historický atlas měst ČR, sv. č. 12 – Trutnov (Historický ústav AVČR) před Prahou – atlasem ortofotomap (Kartografie Praha), Turistickým atlasem Česko 1 : 50 000 (SHOCart), Školním atlasem světa (SHOCart) a Českou republikou – atlasem ortofotomap 1 : 100 000 (Geodis Brno). V kategorii "Samostatná kartografická díla" první místo obsadila Plastická mapa Beskydy 1 : 100 000 (Kartografie HP a SHOCart), do nominace se rovněž dostaly: Mapa RQS, Plán města Praha 1 : 5 000 (GEODÉZIE ČS), Turistická mapa sítě linek (Geodézie On Line), Chorvatsko 1 : 600 000, Střední Evropa (SHOCart), Tanvaldsko 1 : 7 000, Jizerské hory a Maloskalsko 1 : 50 000 (Kartografie HP a SHOCart) a Měsíc (Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy). Cena v kategorii "Kartografická díla pro školy" se stala kořistí Souboru nástěnných map (Kartografie Praha), nominován byl také Školní atlas světa (Kartografie Praha), Školní atlas světa (SHOCart), Česká republika – obecně zeměpisná nástěnná mapa 1 : 360 000 (SHOCart) a SVĚT – politická nástěnná mapa 1 : 20 000 000 (SHOCart). V kategorii "Kartografické výsledky studentských prací" zvítězil Zdeněk Frélich (OU) s Atlasem velmi malého území – střední částí údolí říčky Raduňky před Prostorovými environmentálními jednotkami Jihomoravského kraje Tomáše Řezníka (MU Brno) a Krajinnou pokrývkou v povodí Tišínky, stav k roku 1938 Milady Lažové (OU). V kategorii "Digitální produkty" 1. místo obsadila Infomapa k Street atlas ČR, SR – Complete edition (PJ SOFT), následovaná Digitálním zpracováním Státní mapy 1 : 5 000 (VÚGTK), SmartMaps – Autoatlasem ČR (PLANstudio) a Turistickým průvodcem ČR pro Windows (PLANstudio). V kategorii "Kartografické aplikace na internetu" se do nominace dostal Street atlas ČR na www.mapy.cz (PJ SOFT s.r.o. pro seznam.cz), http://mapy.idnes.cz (PLANstudio) a www.olomouc-city.cz/evak od Jiřího Caudra (UP Olomouc), cena však nebyla udělena. Komise udělila dvě zvláštní ocenění: GEODISu Brno za průkopnický počin pro ortografické zobrazení ČR v měřítku 1 : 100 000 a SHOCartu za kvalitní kartografické zpracování rozsáhlého turistického atlasu ČR v měřítku 1 : 50 000.

Všem vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v obchodech i soutěžích v následujícím roce.

Více informací na:

www.zememeric.cz

www.svetknihy.cz

www.tourfilm.cz

www.geoinformatics.upol.cz/kartoCGS/mapa_roku/mapa04/index_new.htm

Jakub Zmrzlík, 4. ročník Př.f. UK

vyvěšeno: 10.07.2005
ID článku: 1774


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] Kartografie [Pošta]