[Home Page]

Exkurze do předlistopadové geodézie

Do redakce jsme dostali dopis, který vyprovokoval rozhovor s ing. Janovským v čísle 4/2005. Aby nebyla zapomenuta doba, kdy to ani v geodézii nebylo tak "idylické", rozhodli jsme se uskutečnit několik exkurzí do předlistopadového resortu a alespoň naznačit příběhy jednotlivých lidí, událostí a poměrů v našem oboru. Předem děkujeme za zaslání dalších námětů.

Po škole to nebylo idylické

Vážená redakce, se zájmem jsem si přečetl rozhovor s kolegou Janovským. Nic proti rozhovoru, kolegovi Františkovi ani časopisu Zeměměřič nemám, jen se mi to všechno zdálo poněkud idylické. Není divu, vždyť Franta je proti mně velmi mlád.

My starší jsme nastoupili po absolutoriu školy (ČVUT) na základě jakéhosi povolávacího rozkazu – ten se oficiálně jmenoval UMÍSTĚNKA (viz obr. 1). Stali jsme se na tři roky nevolníky (i když nám slíbili zajištění bytu v podnájmu a zaručili nástupní plat a naznačili možnosti platového postupu, který stejně nedodrželi).

A jak se s námi, mladými kádry zacházelo, to dokumentují obr. 2 a 3. Myslím, že to, co obsahují tyto dvě přílohy, nepřicházelo zvenčí, to nám dělali oni vyvolení "naši".

Přeji vašemu čtenářstvu mnoho hezkých chvil nad časopisem Zeměměřič. Časopis má nezastupitelnou úlohu jako pojítko naší zeměměřické veřejnosti. Vám, vážený pane šéfredaktore, přeji mnoho vydavatelské invence. A Frantovi přeji ten nezničitelný optimismus.

Ing. Zdeněk Kolář

vyvěšeno: 10.07.2005
ID článku: 1776


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] RůznéHistorie [Pošta]