[Home Page]

Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno

BRNO (22. 3. 2005): Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno se uskutečnila koncem března 2005 na tradičním místě, s tradičním programem a s tradičně výbornými výsledky v hospodaření. Předsedkyně ing. Jana Charvátová ve své zprávě o činnosti Spolku za rok 2004 připomněla organizační zajištění jubilejního 10. semináře o pozemkových úpravách v Třebíči, jubilejních 40. MGID v prostředí Spořitelní akademie v Brně a spolupořádání dvou akcí ČSGK pořádaných v Brně (Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS a Aktuální problémy IG 2004). V prosinci se ještě uskutečnil v Třebíči seminář Právní praxe v KN. V návrhu činnosti pro letošní rok se objevují všechny výše uvedené a již tradiční akce. Některé z nich již úspěšně proběhly. Zájemcům z řad členů bude umožněna účast na letošních Polsko-Česko-Slovenských dnech. Prvním letošním počinem bylo sponzorování autobusu, který byl vypraven z Brna na 1. ples zeměměřičů do Prahy. Zásluhou místopředsedkyně ing. Vladimíry Žufanové byly zpřístupněny a jsou aktualizovány stránky www.spolekzememericubrno.cz. Ve svém diskusním příspěvku nás místopředsedkyně vyzvala k účasti na tvorbě stránek jako aktivních přispěvovatelů.

Z našich akcí jsou pořizovány digitální záznamy, které především v diskusních příspěvcích mají vysokou přidanou hodnotu. Tyto záznamy jsou pak po zpracování na nosičích CD komerčně distribuovány. Bohužel se už nikdy na našich schůzích, seminářích, zájezdech a ve výboru Spolku neobjeví ing. J. Kolman a nebude nás informovat o stavu příprav odborných akcí a námětů na zahraniční odborné či poznávací zájezdy. Vzhledem k tomu, že v příštím roce proběhne v Mnichově zasedání FIG, neměli bychom u této nejprestižnější geodetické akci chybět.

Bude velice obtížné najít schopné organizátory (schopného organizátora), ale musíme se o to pokusit. Já osobně bych doporučil za tímto účelem vytvořit malý realizační tým, něco na způsob úspěšně fungujících organizačních štábů připravujících odborné akce.

Spolek měl ke dni konání členské schůze 84 členů včetně dvou nových členů z Třebíče.

Zdeněk Sazama

vyvěšeno: 10.07.2005
ID článku: 1778


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] Zeměměřičský věstník [Pošta]