[Home Page]

9. mezinárodní konference v Trenčíně – 5. a 6. září 2005: Geodézie a kartografie v dopravě

Cílem konference bude prezentovat aktuální stav, rozvoj, přínos a trendy geodézie a kartografie v železniční, silniční, letecké a vodní dopravě a v telekomunikacích, včetně dokumentace uplatnění geodetů a kartografů v dopravní investiční činnosti, ve speciální projekční činnosti, v různorodých stavebních činnostech – vše za podpory nových technických a informačních technologií.

Pořadatelé: Slovenský zväz geodetov, Český svaz geodetů a kartografů

Organizace: Slovenský zväz geodetov, Stavební fakulta STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava

Místo konání: Kulturní a metodické centrum, Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín

Termín přihlášek: do 5. 7. 2005 na adresu Slovenského zväzu geodetov

Termín odevzdání referátů: do 1. 7. 2005

Účastnické poplatky: 1300 SK pro členy SZG a ČSGK (vložné, sborník, občerstvení)

1500 SK SK pro nečleny SZG a ČSGK (vložné, sborník, občerstvení)

Obědy 5. 9. a 6. 9. 2005: 300 SK

Společenský večer: 400 SK

Úhrada na bankovní účet: TATRA BANKA a.s., č.ú. 2627862279 nebo IBAN Guarant SK 35 1100 0000 0026 27862279, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 20055

Program: 6 tematických bloků (vždy 1,5 hod.), celkem 9 hod. referátů (ozvučení, zpětný projektor, počítačový projektor)

Pondělí 5. 9. 2005

08:00 – 09:00 Registrace

09:00 – 17:00 Zahájení, odborný program, přestávky, oběd

19:00 – 23:00 Společenský večer

Úterý 6. 9. 2005

08:00 – 13:30 Odborný program, přestávky, ukončení

13:30 Oběd

Možnosti ubytování:

Penzion Svorad

1200 SK za dvojlůžko a noc bez snídaně

Penzion Pod hradom

1800 SK za dvojlůžko a noc se snídaní, saunou a parkováním; 1400 SK za jednolůžko a noc se snídaní; 1800 SK apartmán na noc se snídaní, saunou a parkováním

Penzion Artur

1500 SK za dvojlůžko na noc

Penzion Excluzive

1300 SK za dvojlůžko a noc se snídaní; 980 SK za jednolůžko a noc se snídaní.

Sekretariát a rezervace: Guarant International Tel./fax: +421 254 430 206; guarant@stonline.sk

Poznámky ČSGK:

  1. Pozvánky v ČR rozesílá sekretariát ČSGK, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, geodeti@csvts.cz; tel. 221 082 374 (v pondělí 10:00 – 15:00), a to úřadům resortu ČÚZK, odborným společnostem, vysokým školám, významným firmám.
  2. Žádám o odbornou účast prostřednictvím referátů zástupce vysokých škol, Českých drah, Ředitelství silnic a dálnic, České správy letišť, zeměměřických společností činných na dopravních stavbách a další zájemce. Pokyny pro autory předá sekretariát ČSGK. Lze využít i zajímavé referáty, které byly v programu semináře "Aktuální problémy inženýrské geodézie" v Brně 21. dubna 2005.
  3. Tiskopis závazné přihlášky lze získat od sekretariátu ČSGK nebo zaslat na výše uvedenou adresu Slovenského zväzu geodetov a kartografov (Stavební fakulta Slovenské technické univerzity, Radlinského 11, 813 68 Bratislava) s uvedením příjmení, jména a titulu, jména organizace, úplné adresy, IČ/DIĆ, telefonického spojení, faxu, e-mailu a poplatků výše uvedených (vložné, oběd, společenský večer).

Ing. Petr Polák, předseda ČSGK

vyvěšeno: 10.07.2005
ID článku: 1781


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] Zeměměřičský věstník [Pošta]