[Home Page]

Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?

Vážení přátelé, s plnou vážností pracujeme na přípravách 41. GEODESIA RALLYE ČR, kterou chápeme jako svátek všech našich přátel – motoristů. Těšíme se na toto setkání, ke kterému dojde 8. října 2005 v Litoměřicích.

Odpovědně se zabýváme otázkou priorit této soutěže. Uvědomujeme si, že zájem o klasické automobilové orientační soutěže uspokojuje v naší republice řada více či méně rafinovaných organizátorů. Domníváme se, že bychom se neměli snažit právě v obtížnosti a profesionálním pojetí jim konkurovat. A to z ryze pragmatických důvodů. Jedním z nich je snaha rozšířit počet účastníků soutěže. Umožnit účast i těm, kteří si nedělají větší nároky, než že se chtějí bavit, sejít s přáteli, dopřát si aktivní odpočinek, to vše na jisté společenské a sportovní úrovni. Proto, před vydáním prováděcích ustanovení, která upřesňují znění Řádů a propozic soutěže, předkládáme k diskusi tyto navrhované změny:

V rámci této diskuse uvítáme samozřejmě i připomínky a nápady tradičních i potenciálních účastníků GEODESIA RALLYE ČR. Neslibujeme jejich bezvýhradnou realizaci, ale uvítáme všechny, které přispějí k oživení soutěže.

V úvahu můžeme (z technických důvodů) brát vaše vyjádření, která obdržíme do 31. srpna 2005.

Kontaktní adresa: janovský@geos.cz

V Litoměřicích 24. května 2005.

Ing. František Janovský, v.r. (předseda představenstva OS VG), Ing. Viktor Němec, v.r. (ředitel 41. GR ČR), Ing. Jan Ryšavý, v.r. (hlavní rozhodčí 41. GR ČR)

vyvěšeno: 10.07.2005
ID článku: 1784


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] Různé [Pošta]