[Home Page]

Pozvánka na semináře ČSGK

PRAHA (3.8.2005) - Rada Českého svazu geodetů a kartografů připravila na podzim 2005 pro své členy a další zájemce dva semináře, které jim mohou pomoci orientovat se v nových právních normách.
Rezervujte si už nyní volno na tyto dny ...
pondělí 26. září 2005 a pondělí 31. října 2005. K nim si dopište názvy odborných akcí a kontakt, jak se na ně přihlásit.

Seminář
Geodézie a katastr nemovitostí ve stavebnictví, právní předpisy a normy, praxe, jakost a ceny

termín: 26.9.2005, 9,30 - 16,00 * místo: Novotného lávka 5, Praha 1
Elektronická přihláška: http://www.csvts.cz/csgk

Seminář
NOVÁ PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA KE KATASTRÁLNÍMU ZÁKONU A ZÁKONU O ZÁPISECH VLASTNICKÝCH A JINÝCH VĚCNÝCH PRÁV K NEMOVITOSTEM A OBNOVA A VEDENÍ KATASTRÁLNÍCH MAP V DIGITÁLNÍ FORMĚ
termín: 31.10.2005, 9,30 - 16,00 * místo: Novotného lávka 5, Praha 1
Elektronická přihláška: http://www.csvts.cz/csgk

Na semináře se lze též přihlásit u tajemnice ČSGK Ing. Jany Chudobové
Český svaz geodetů a kartografů - Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 (tel/fax 221 082 374)

Připomínáme, že na sekretariátu ČSGK a na seminářích si lze zakoupit publikaci Ing.Petra Poláka: Zeměměřické výkony a díla,zeměměřiči a právo, jejíž cena je 100.-Kč.

Jana Chudobová

vyvěšeno: 04.08.2005
poslední aktualizace: 26.10.2005
ID článku: 1792
další informace: www.csvts.cz/csgk

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server]
Geodézie
Z domova ČSGK
[Pošta]