[Home Page]

GEOPÁRTY 2005

Dovolte mi, abychom vás pozvali na studentskou akci pořádanou již tradičně studenty 4. ročníku VUT Brno, Fakulty stavební, oboru Geodézie a kartografie.

GEOPÁRTY 2005 , 28.ročník studentské akce se koná dne 21. 11. 2005 v KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno.

Geopárty 2005 se pořádá tradičně již 28let. Každoročně se této akce účastní několik stovek studentů VUT Brno oboru Geodézie a kartografie včetně kantorů, či osob pohybujících se v oboru.
Geopárty se koná při příležitosti pasování prvního ročníku studentů geodézie do „Cechu zeměměřického“. Bohatý program včetně tomboly doprovází kapela.
Celou akci, konanou pod záštitou děkana Fakulty stavební VUT v Brně, zajišťuje 4.ročník studia oboru Geodézie a kartografie.
V souvislosti se zajištěním této akce si dovolujeme požádat firmy o sponzorský příspěvek, sponzorský dar. Smlouvu o sponzorském příspěvku, daru bude garantovat oficiálně děkan FAST VUT v Brně Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. V případě zájmu umístíme během konání akce sponzorské logo (případně dodané propagační materiály) na viditelné místo vyhrazené pro sponzory. Taktéž lze umístit logo na vstupenky či program.
Celkový rozpočet této akce se pohybuje na úrovni cca 50 000 Kč. Částka zahrnuje pronájem sálu, provizi skupiny, zvukařů, osvětlovačů, ceny do tomboly, atd.

Garant: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie Veveří 95, 662 37 Brno IČO: 216305, DIČ: CZ-00216305
Vedoucí ústavu geodézie: Doc. Ing. Josef Weigel, CSc., weigel.j @fce.vutbr.cz, 541 147 213
Zástupce vedoucího: Ing. Jiří Bureš, bures.j @fce.vutbr.cz, 541 147 212

Takže neváhejte, akci podpořte a sami i přijďte.

GEOPÁRTY 2005, 28.ročník studentské akce
Studentská akce GEOPÁRTY 2005 - 28.ročník proběhne 21.11.2005 v sále Semilaso, Palackého třída 126, Brno.
Akce je pořádána tradičně studenty 4. ročníku VUT Brno, Fakulty stavební, oboru Geodézie a Kartografie. Tímto děkujeme stávajícím sponzorům
(GK Kraus Brno, Geocart CZ, a.s., Geodata Brno s.r.o., Geprois s.r.o., redakce časopisů Zeměměřič a GEOinformace, CK Kudrna, DD plus v.o.s. - geodetická kancelář, GEOCENTRUM, spol. s r.o. Olomouc, GTS international, GB-geodezie, spol. s r.o., G.K.S., spol. s r.o., Rozvody tepla, spol. s r.o.) a oslovujeme další firmy váhající nabídnout svůj sponzoring.
V případě zájmu nebo pro více informací mě kontaktujte.
Za pořádající ročník čtenář Zeměměřiče Matěj Slouka, matej.slouka@ volny.cz, 776 771 586, student 4.ročníku VUT Brno - oboru Geodézie a Kartografie.

Matěj Slouka (matej.slouka@volny.cz, tel.:776 771 586)

vyvěšeno: 12.10.2005
poslední aktualizace: 21.10.2005
ID článku: 1827
další informace: www.geoparty2005.wz.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]