[Home Page]

Šest přednášek o zeměměřických činnostech ve výstavbě

PRAHA ( 26. 9. 2005 ) - Pokud jste nebyli na zářijovém semináři pořádaném Českým svazem geodetů a kartografů, který se zabýval zeměměřickou činností ve stavebnictví, tak jste přišli nejenom o šest přednášek, ale také o neobvyklý výhled na Karlův most, který jste mohli pozorovat o přestávce mezi přednáškami. Seminář se totiž konal v budově ČSVTS na Novotného Lávce v Praze, ale kvůli prohlížení proslulého mostu se na semináře nechodí.

První příspěvkem nazvaným - Prostorová poloha staveb podle stavebního zákona, zákona o zeměměřictví a standardů ČKAIT přednášející předseda ČSGK Petr Polák zavedl posluchače do světa paragrafů, čísel a dokumentů. Ve stejném duchu pokračoval Jiří Lechner z VÚGTK Zdiby, když vysvětloval, co to je geometrická přesnost ve výstavbě, která je uváděna v technických normách. O přesnosti ve výstavbě a praxi na stavbách měl hovořit Václav Šanda z GEFOSu Praha, ale muž uvedený na programu semináře nečekaně vycestoval služebně do Bulharska, leč přednášky se zhostil neméně do problematiky zasvěcený Jiří Lechner.
Trochu jasno v oblasti inženýrské geodézie a katastru nemovitostí ve výstavbě se pokusil učinit Petr Polák v dalším příspěvku, ve kterém pohovořil rovněž o právních předpisech a praxi, kterou autor má více než bohatou.

„Geodetické práce považujeme za služby a ty mohou být pouze kvalitní. Je vyloučeno, aby zeměměřiči poskytovali v tomto oboru druhořadé služby,“ tak nějak a v tomto duchu zahájil pedagog z Fakulty stavební ČVUT v Praze Vladimír Vorel svoji přednášku zabývající se statistickým řízením procesů inženýrské geodézie podle ISO norem. O cenách zeměměřických výkonů hovořil Jan Fafejta, jehož zeměměřiči znají jako předsedu Komory geodetů a kartografů. K tomuto tématu se také nejvíce diskutovalo v řízené diskusi.

Skutečnost, že asi 70 účastníků semináře převážně z řad úředně oprávněným zeměměřických inženýrů vydrželo až do konce, jenom potvrzuje, že téma semináře bylo vybráno zajímavé a navíc bylo poutavé.

Petr Skála

vyvěšeno: 18.10.2005
poslední aktualizace: 26.10.2005
ID článku: 1832
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=227

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-10
[Server]
Geodézie
Z domova ČSGK
[Pošta]