[Home Page]

Zkoušky odborné způsobilosti

Zkoušky odborné způsobilosti se konaly ve dnech 4.a 5.10.t.r. Z 25 přihlášených se zkoušky zúčastnilo 19 žadatelů o úřední oprávnění, ostatní se omluvili a zkoušku budou skládat v příštím zkušebním termínu. 16 žadatelů ve zkoušce prospělo, 3 neprospěli (z toho 1 opakovaně).

Složení komise: 4.10.: Ing. Jiří Barták (ZKI Liberec), Doc.Ing.Pavel Hánek,CSc. (ČVUT), Doc.Ing.Milan Huml,CSc. (ČVUT), Ing. Oldřich Chmelík (ZKI Pardubice), Ing. Milena Procházková (ČÚZK), Ing. Jan Seik (ZKI Praha), Ing. Jaroslav Šabatka (ZKI České Budějovice), Ing. Miroslav Šedý (podnikatelská sféra). Předsedou komise byl Ing. Petr Polák (ČSGK).

Složení komise 5.10.: JUDr.Eva Barešová (ČÚZK), Ing. Barták, Doc.Hánek, Doc.Huml, Ing. Chmelík, Ing. Procházková, Ing. Šedý, Ing. Libor Tomandl (KP Karlovy Vary). Předseda komise opět Ing. Polák.

Věra Císařová

vyvěšeno: 20.10.2005
ID článku: 1838
další informace: www.cuzk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server] Resort ČÚZKZ domova [Pošta]