[Home Page]

41. geodetické informační dny

41. GID se konají ve dnech 2.-3.11.2005 v prostorách Spořitelní akademie v Brně. Pozvánku naleznete na adrese http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A14/. Mezi přednášejícími se objeví jak špičky resortu ČÚZK, tak významné SW firmy. Celou akci provází odborná výstava.

Spolek Zememeričů Brno

vyvěšeno: 24.10.2005
ID článku: 1842
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A14/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Spolek zememeričů Brno a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-10
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Různé
Z domova
[Pošta]