[Home Page]

Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?

Geografický ústav Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Českou asociací pro geoinformace pořádá dne 18. listopadu 2005 na Novotného lávce 5 v Praze mezinárodní workshop na téma "Řízené slovníky (tezaury) a jejich využití v geoinformatice".

Těžiště semináře bude v následujících oblastech:

Pořadatelé srdečně zvou všechny zájemce. Akce se koná v rámci projektu "Návrh multilinguálního thesauru pro geoinformační podporu krizového řízení" financovaného prostřednictvím Austrian Science and Research Liason Office v Brně (ASO).

Jednacím jazykem pracovního setkání bude čeština a angličtina. Své vystoupení přislíbili zástupci Umweltbundesamt Austria, CENIA, VÚGTK, GŘ HZS, VŠB a MU.

Hlavním cílem akce je rozpoutat diskuzi k využití tezaurů v oblasti geoinformatiky a upozornit na již existující projekty v dané oblasti.

Bližší informace včetně přihlášky a aktualizovaného programu naleznete rovněž na stránkách CAGI.

Organizátorem workshopu je Petr Kubíček, místopředseda CAGI. Další podrobnosti o programu získáte přímo u něj na emailu kuba.kubicek_zavinac_seznam.cz

Prosba redakce: Při kontaktu s Petrem Kubíčkem prosím uveďte, že jste se o workshopu dozvěděli na stránkách GEOinformace. Děkujeme.

redakce

vyvěšeno: 24.10.2005
ID článku: 1843
další informace: www.cagi.cz/akce.php


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server] GISZ domova [Pošta]