[Home Page]

Specializované veletrhy mají úspěch – Intergeo 2005

Počátkem října se na výstavišti v Dusseldorfu sešli všichni vážní zájemci o geodézii, geoinformatiku a další příbuzné obory. Již pojedenácté se totiž konal veletrh INTERGEO.

Popularita tohoto veletrhu roste, letos bylo 80 procent výstavní plochy zamluveno již 5 měsíců před zahájením. Ve dvou halách o celkové ploše 25 000 metrů čtverečních se předvedlo na 515 vystavovatelů ze 24 zemí světa. Převážnou část samozřejmě tvořily německé firmy, ale svá řešení představily i některé české firmy – Berit (který má dceřinou společnost v Německu), Hrdlička, Geodis Brno a GCWare. Berit a Hrdlička měli své samostatné expozice, Geodis se připojil do expozice Topconu a GCWare k Intergraphu.

Během tří dnů expozice (novinka – v předchozích letech pouze dvoudenní akce) přišlo Intergeo navštívit kolem 16 000 zájemců.

Imaginaci se meze nekladou

Marketingová oddělení firem, které vystavují na Intergeu, mají rozhodně pole pro imaginaci otevřené. Nejvelkolepěji to pojal Topcon, který ze své expozice udělal městečko s pojmenovanými ulicemi, namalovanými přechody, falešnými policisty a zeměměřiči, předstírajícími nivelační měření.

Jedním z trendů, který letos nešlo přehlédnout, bylo sdružování se partnerských firem do výstavních bloků. Autodesk, ESRI, Trimble, Bentley Systems, Mapinfo – abychom jmenovali největší expozice – společně se svými obchodními partnery vytvořili vizuálně poutavé expozice. Na výstavišti nechyběl ani stylizovaný globus-kamion, ve kterém se usídlil Intergraph se svými partnery.

O překvapení nebyla nouze

Inovuj, nebo nepřežiješ. To je pro většinu firem heslo, kterým se musí v dnešním konkurenčním světě řídit. Proto asi na tomto místě nemá cenu zmiňovat různé inovace, kterých u každé firmy bylo vidět spousta, ale spíš se soustředím na to, co lze označit za přelom v technologii nebo oboru.

Topcon představil univerzální přijímač signálu z navigačních družic. G3 je prvním přijímačem, který umí najednou zpracovat signál ze všech tří navigačních systémů (amerického GPS, ruského GLONASS, evropského Galileo) najednou. Až bude Galileo uveden do provozu, bude mít uživatel k dispozici 80 navigačních satelitů.

Skutečnou změnu ve fotogrammetrickém vyhodnocování by mohl do budoucna přinést 3D monitor od SeeReal Technologies. Monitor vám zprostředkuje stereoskopický vjem obrazu, aniž byste na hlavě museli mít nasazené stereoskopické brýle.

Monitor se dá s výhodou využít nejen ve fotogrammetrii, ale i v CAD – počítačem podporovaném návrhu předmětů nebo ve zdravotnictví pro lepší vizualizaci.

Jistě mnozí z vás používáte veřejné mapové servery, na kterých si můžete najít trasu nebo nějaký zájmový bod (restauraci). Mapové technologie, které stojí za těmito servery, dospěly tak daleko, že některé servery začínají používat vektorový formát Flash, který umožňuje snazší pohyb v mapě (zvětšování, zmenšování atd. bez ztráty detailu). Protože si flashová mapa nese většinu dat s sebou, není server tolik zatěžován a překreslování mapového okna je velmi rychlé. Jedním z představitelů firem, které řešení založená na vektorových mapách ve Flashi nabízejí, je například německý 123map.

Nejen výstava, ale i kongres a diskuzní fórum

V rámci Intergea se každoročně pořádá i kongres, odborně zaštítěný Zeměměřickou společností Německa – DVW (Deutscher Verein für Vermessungswesen). Letos se kongresu zúčastnilo 1 600 delegátů, především z Německa. Kongres je už stálicí, geomarketingové fórum se v říjnu konalo poprvé.

Moderování panelové diskuze mezi datovými, GIS producenty, marketéry a IT poskytovali služeb se ujala Claudia Feix, šéfka divize Information Logistics německého IVU Traffic Technologies.

Paní Feix má zkušeností s geomarketingem dost, podílela na jednom z nejrozsáhlejších geomarketingových projektů pro Deutsche Post. Z diskuze vyplynulo, že pro větší rozvoj geomarketingu je nutná větší spolupráce mezi jednotlivými partnery.

Kam příště?

Již dnes je samozřejmě známo datum a místo konání příštího Intergea. V říjnu 2006 se v Mnichově bude konat nejen pivní slavnost Octoberfest (16. září – 3. října), ale na své si přijdou i geodeti a geoinformatici. Ve dnech 10. – 12. října 2006 se v tomto proslulém městě piva a dirndlů bude konat dohromady Intergeo 2006 a 23. světový kongres FIG.

Josef Hnojil

vyvěšeno: 03.11.2005
poslední aktualizace: 17.11.2005
ID článku: 1853


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server] Ze zahraničí [Pošta]