[Home Page]

Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování

Při vytyčování jedné parcely v KN byli samozřejmě přizváni i všichni sousední vlastníci. S vlastním vytyčením problém nebyl, protože se nám podařilo vykopat 3 ze 4 starých mezníků. Problém nastal až potom, co jeden ze zúčastněných po nás chtěl potvrzení, že se vytyčování zúčastnil, že si na to musel vybrat dovolenou a že si pak chce uplatňovat ušlý zisk. Tvrdil, že se na to informoval, že to prý zeměměřiči musí vydávat. Doposud jsme se s tím nesetkali, a proto žádáme o radu. Na místě jsme to vyřešili tak, že přece dostal od firmy pozvánku s datem a přesným časem, která se navíc posílá doporučeně. Za pomoc děkuji.

Ing. Adamčíková


Podle § 77 odst. 9 a 10 vyhl. 190/1996 Sb. v platném znění stanoví pouze povinnost pro vytyčovatele seznámit vlastníky dotčených parcel s výsledky vytyčení a jejich vyjádření zapsat do protokolu o vytyčení. Pokud se vlastník nedostaví, ač k tomu byl vyzván, zašle mu vytyčovatel protokol poštou. Z tohoto znění tedy vyplývá, že vlastníci k vytyčení být pozvaní musí, zákon ani vyhláška jim však neukládá, že se vlastního seznámení s výsledky vytyčení v terénu musí zúčastnit. Mělo by to být samozřejmě i v jejich zájmu. Náhrady ušlého zisku za účast při seznámení s výsledky vytyčení žádný zákon neřeší, nejedná se o správní řízení, ale o soukromou záležitost. Uplatňovat náhrady může vlastník pouze v případě poškození, které vznikne na pozemcích a budovách zeměměřickou činností (§ 10 zák. č. 200/1994 Sb.) Pro omluvu v práci by mu mohla, ale také nemusela (záleží na zaměstnavateli) skutečně stačit vaše pozvánka. (Nevím ovšem, jak pozvánka zněla, doufám, že nebyla příliš výhrůžná, měla by znít spíš v doporučujícím, nikoliv v nařizovacím tónu.) Nikdo vám ovšem nezakazuje napsat mu na ni, že potvrzujete jeho účast nejlépe od-do v hodinách, ale žádný zákon vám to neukládá. Pokud si vzal pozvaný vlastník dovolenou, je to z jeho vlastní vůle.

Milena Procházková (ČÚZK)

Zdroj: Konference KATASTR, červen 2004

vyvěšeno: 03.11.2005
poslední aktualizace: 04.11.2005
ID článku: 1855


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server] Katastr nemovitostíVševědna [Pošta]