[Home Page]

O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči

TŘEBÍČ (18.10.2005) - Tradiční třebíčský seminář o katastru nemovitostí, který byl letos zaměřený na právní i technickou praxi, se letos uskutečnil třetí říjnové úterý v útulném prostředí kinosálu nového třebíčského divadla Pasáž. Přestože zde už byl jeden ze seminářů uspořádán před několika lety Ing. Kolmanem, nejeden posluchač popaměti směřoval do vedlejšího Fóra,kde se konají akce k pozemkovým úpravám. Nakonec se na správném místě téměř dvě stovky účastníků semináře usadily v pohodlných polstrovaných křeslech.
V Třebíčské Pasáži je přivítal a úvodem provedl ředitel Katastrálního úřadu pro Vysočinu Ing. Miloslav Kaválek, který také nastínil téma letošního dějství. Byty, smlouvy o výstavbě a řízení o záznamech v KN byly v právní části semináře a obnova operátu zase v technické části.
Kolize termínů bohužel způsobila, že po letech za řečnickým pultem absentoval nestor třebíčských akcí docent Josef Fiala z brněnské právnické fakulty. I přesto si rezortní i komerční právníci přišli na své. neboť problematikou bytů v katastru nemovitostí a souvisejícími smlouvami o výstavbě je provedla Ing. Květa Olivová z ČÚZK. Autorka či spoluautorka nemála odborných publikací, které jsou nedílnou součástí knihoven široké právnické veřejnosti, Květa Olivová díky přehledné prezentaci a přednesu a poté i v následné diskusi odpověděla na mnohé otázky. Jedná se totiž o téma poměrně nové a složité, navíc v mnoha městech se bytový fond stále privatizuje, anebo už funguje tržní prostředí. Stejně tak se čile staví byty nové. Tyto aspekty s sebou přinášejí poptávku po erudovaných a nejnovějších informacích, a proto se téma přenášky Ing. Olivové těšilo velké pozornosti.
V dalším referátu podala Ing. Naděžda Vitulová, ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-město, veškeré informace ohledně zápisů do katastru záznamem. Zde se již právní téma prolínalo s technickým, neboť podstatná část referátu se týkala tzv. zetek s geometrickými plány.
Po přestávce, která byla vítanou příležitostí k mnoha diskusím, se řízení semináře ujal dlouholetý vedoucí pracovník třebíčského KÚ Michael Frýbort. Nejen jemu, ale i technické části posluchačstva byla velmi blízká nadcházející témata. Brněnští odborníci Ing. Tomáš Kodýtek a Ing. Jiří Káčerek totiž přednášeli o obnově katastrálního operátu novým mapováním. To se v současnosti skutečně rozjíždí na plné obrátky, zejména v návaznosti na dokončované komplexní pozemkové úpravy, kdy je ze strany resortu nutno promptně domapovat vyloučené části. Oba lektoři se zaměřili na stěžejní část celého procesu – zjišťování průběhu hranic.
Ing. Kodýtek z pohledu vedoucího odboru mapování detailně a konkrétně popsal jednotlivé kroky a úkony tohoto složitého řízení, Ing. Káčerek rozvinul a doplnil mnohé poznatky nejen z pohledu dlouholetého praktika, ale v současnosti i inspektora ZKI. Bezprostředně na oba muže navázala Ing. Ivana Valdová z VÚGTK, která představila nyní již nepostradatelný produkt z dílny řešitelského týmu vedeného Ing. Milanem Kocábem: programové vybavení MicroGeos. Právě tento produkt je díky aplikaci Nautil navázán na ISKN a představuje jakousi výrobní linku pro obnovu operátu ve všech podobách od A do Z. Uživatelům na katastrálních pracovištích poskytuje veškerý komfort, pracuje s novým výměnným formátem a jako novinka je nyní vyvíjen produkt MicroGeos Draw pro práce přímo v terénu.
Ředitel brněnského ZKI Ing. Bohuslav Volný na závěr řídil hodinovou diskusi o všech probíraných tématech.
Neutuchající a aktivní zájem účastníků o další, tentokrát již jedenáctý ročník třebíčských seminářů tak dokazuje, že se do města památek UNESCO na Vysočině nezajíždí jen z nostalgie. Vždyť stejně jako v jiných letech bylo i letos o čem hovořit a debatovat. Pořadatele potěšila i skutečnost, že to nebyla akce jen pro Moravany, ale i pochluchače z Čech, kteří vážili delší cestu a ti nejvzdálenější posluchači přijeli až z Liberce.

Ivo Krčmář

vyvěšeno: 08.11.2005
poslední aktualizace: 12.10.2006
ID článku: 1861

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server]
Katastr nemovitostí
Z domova ČSGK
[Pošta]