[Home Page]

Mezinárodní výstava INVEX 2005 z pohledu GIT

Ve dnech 24.-27. října 2005 proběhl na brněnském výstavišti tradiční, v tomto roce už 15. veletrh a výstava informačních a komunikačních technologií INVEX. Pouhé čtyři dny expozic a prezentací přilákaly rekordní množství zájemců, zejména z řad mládeže. Vzhledem k tomu, že pozornost výrobců a vystavovatelů útočí na volný čas lidí, zábavné digitální technologie byly k vidění doslova všude. Dokonce i počítačová administrativa a rozličné podnikové informační systémy pro letos vyklidily své dříve dominantní pozice. Geoinformatika se určitě „nekrčila v koutku“ a velmi dobře rozvíjela „Elektronickou podporu při rozvoji regionů“ čili ústřední téma letošního INVEXu.

Ačkoliv české firmy působící v oblasti geoinformatiky prosazující spíše separovanou komunikaci se zavedenými uživateli svých služeb na firemních setkáních a od všeobecné výstavy si příliš neslibují, praporečníci GIT ani letos INVEX nenechali bez povšimnutí. Tradičními vystavovateli v pavilónu A na této akci tak stále zůstávají společnosti Autodesk, GEODIS BRNO a GEPRO. Na letošní výstavě se tak velice dobře doplňovaly. Zatímco Autodesk nabízí sofistikované „klíčové“ technologie, mj. pro konstrukci téměř perfektních 3D modelů architektury a nakonec i krajiny, GEPRO uvádí průběžně vylepšované verze IS pro města a obce dobře známého pod označením MISYS. GEODIS BRNO v doplnění těchto služeb vytváří sady ortofotomap vysokého, nyní již centimetrového rozlišení pro přednostní uplatnění v urbanizovaných oblastech. Moderní zpracovatelské technologie firmy data donesou na váš displej již v průběhu několika hodin od nasnímkování. Činí se producenti navigačních technologií a připojených kartografických databází. Zdá se, že zabloudit u nás, ať již pěšky nebo za volantem automobilu, bude pomalu téměř nemožné. Aspoň prozatím pro ty, co na to mají.

V nedalekém pavilónu G2 se k přednáškám, letos netradičně věnovaným geoinformatice, sešlo na sto zájemců. Tato nepřehlédnutelná změna ve strategii vystavovatelů se velice osvědčila. Zatímco původně si zajímavosti z oboru přišli vyslechnout spíše ti, co o věci již něco znají, krátce po rozběhu prezentace přilákaly další účastníky a sál svou kapacitou zájmu již nepostačoval. Více než dvouhodinový blok prezentací dokumentoval výhody GIT právě ve sféře územního managementu ve městech a obcích.

Jako červená linie se prezentacemi nesl zájem nabídnout i laickému uživateli klady GIT a názorným způsobem přiblížit výsledky jejich využití. Cesty k upoutání pozornosti byly různé. J. Kolejka z MU v Brně úvodem předvedl v názorné podobě plně integrovaný digitální model krajiny pro řešení celé palety projekčních a rozhodovacích úkolů. Ing. J. Forbelský, vedoucí odboru informatiky Jihomoravského kraje, představil grantový program „Podpora rozvoje informační společnosti v oblasti zavádění GIS v Jihomoravském kraji“ a Portál cykloturistiky JmK poskytující služby i pro území Dolního Rakouska. Ing. R. Vrba ze stejného pracoviště předvedl služby Mapového serveru JmK a principy pilotního projektu CENTROPE MAP sjednocující mapové podklady sousedících území Česka, Slovenska, Rakouska a Maďarska. Ing. Z. Hotař GEODISu BRNO předvedl využití stále dokonalejších firemních celostátních barevných bezešvých ortofotomap mj. pro tvorbu fotorealistických 3D modelů. Ing. L. Labík z Technických služeb Trutnov, s.r.o. demonstroval účelné využití GIT v managementu městského majetku. Mgr. P. Trhoň ze společnosti T-Mapy informoval o novince - univerzálním komunikačním rozhraním nasazovaným mezi desktop GIS, webový mapový prohlížeč a registr nemovitostí. Ing. L. Štefek, z ostravské společnosti Digis prezentoval firemní zkušenosti z komplexních řešení v oblasti GIS, jakožto „velké služby občanovi“. Ing. V. Zvěřina ze společnosti GEPRO přítomné seznámil s funkcemi aktuální verze MISYS pružně adaptovatelné na potřeby mnoha typů uživatelů.

Zástupci obcí a měst v publiku měli možnost si rovněž vyslechnout diskusi k předneseným příspěvkům. Řada z nich teprve možná později zavítala ke stánkům vystavovatelů pro první komerční konzultace. Tato netradiční forma „výstavnictví“ se ukázala jako příjemné zpestření náplně INVEXu 2005.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 09.11.2005
ID článku: 1867


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server] GIS [Pošta]