[Home Page]

Mapy z počítače - GIS v praxi

Vážení uživatelé,
srdečně vás zveme na výstavu "Mapy z počítače - GIS v praxi", kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, a která se koná od 16. 11. 2005 do 4. 12. 2005 v konírně Martinického paláce na Hradčanském náměstí v Praze 1.

Vystavené mapy jsou výsledkem prací řady organizací a firem, které používají technologii geografických informačních systémů k tvorbě map, sloužících jako podklad pro rozhodování v řadě oborů lidské činnosti (územní plánování, ochrana životního prostředí, řešení krizových situací a mnoha dalších).

Vystavené práce byly prezentovány na 14. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v České republice, která se konala 2. -3. 11. 2005 v Kongresovém centru Praha.

Součástí výstavy jsou i postery reprezentující vítězné projekty z 3. Studentské konference "Student GIS Projekt", které se konala 12. 10. 2005 na Masarykově koleji v Praze 6 Dejvicích.

ARCDATA PRAHA - firemní informace

vyvěšeno: 10.11.2005
ID článku: 1871

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel ARCDATA PRAHA - firemní informace a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server] GISZ domova [Pošta]