[Home Page]

Archiv-WEB v nové verzi

Na adrese http://katastralnimapy.cuzk.cz byla zpřístupněna nová verze aplikace Archiv web, která umožňuje zobrazení informací o postupu a stupni digitalizace katastrálních map v jednotlivých katastrálních uzemích.

Archiv-WEB
Tato aplikace slouží zejména k:

 • Evidenci aktuálního stavu rastrových souborů skenovaných map bývalého pozemkového katastru (BPK), katastrálních map sáhového měřítka v souvislém zobrazení (KMS) a katastrálních map v dekadickém měřítku (KMD)
 • Zobrazení stupně digitalizace katastrální mapy v jednotlivých katastrálních územích
 • Informace o postupu převodu map v souřadnicových systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení S-JTSK
 • Zjištění podrobnějších informací o jednotlivých katastrálních územích a mapových listech.

  redakce

  vyvěšeno: 10.11.2005
  poslední aktualizace: 11.02.2006
  ID článku: 1874
  další informace:katastralnimapy.cuzk.cz/
  www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=GEN:AKTUALITA:10479


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
  [Server]
  Resort ČÚZK
  Katastr nemovitostí Pozemkové úpravy
  GIS
  [Pošta]