[Home Page]

Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů

Již 10 let působí Informační centrum ČSGK, je proto účelné seznámit zeměměřiče s jeho posláním. Členům informačního centra (v posledních letech přibližně 40 fyzických nebo právnických osob) poskytne ČSGK tyto služby:
1. sleva 50 % pro jednu, dvě nebo více osob z vložného na odborných akcích ČSGK; seznam akcí bude každoročně zveřejňován
2. přednostní zajištění účasti na odborných akcích ČSGK
3. bezplatné doručování Zeměměřičského věstníku ČSGK
4. možnost publikovat v Zeměměřičského věstníku ČSGK
5. bezplatné poskytování publikací a sborníků odborných akcí ČSGK
6. bezplatné poskytování informací a konzultací k problematice právních a technických předpisů v oboru zeměměřictví a souvisejících oborů, vždy v předem dohodnutém místě a termínu.

Podmínky členství v Informačním centru ČSGK:
Dosavadní členství se prodlužuje zaplacením ročního členského příspěvku na základě faktury. Noví členové Informačního centra ČSGK se mohou přihlásit níže uvedeným způsobem a zaplatit roční členský příspěvek ve výši 2000 Kč, při poskytované slevě 50 % vložného pro jednu osobu na každou odbornou akci; tento roční příspěvek se zvýší o 800 Kč při slevě za každou další osobu/zaměstnance člena Informačního centra ČSGK.
Přihlášky se doručují sekretariátu ČSGK na adresu Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, e-mail: geodeti@csvts.cz, tel/fax č. 221 082 374, tajemnice Ing. Jana Chudobová.

Přihláška nových členů má obsahovat tyto údaje:
a) jméno, příjmení a adresa bydliště jednotlivce,
b) nebo obchodní jméno, právní forma, IČ a jméno a příjmení zástupce zeměměřické firmy, sídlo podnikání,
c) výše ročního členského příspěvku s počtem osob, pro které bude platná sleva z vložného (2000 Kč pro jednu, 2800 pro dvě, 3600 Kč pro tři atd.),
d) způsob platby ročního členského příspěvku na základě faktury, a to bankovním převodem, poštovní složenkou, výjimečně i v hotovosti.

V Praze 12. listopadu 2005

Petr Polák

vyvěšeno: 15.11.2005
poslední aktualizace: 02.12.2005
ID článku: 1880

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
[Server]
Geodézie
Z domova ČSGK
[Pošta]