[Home Page]

Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi

Dne 15. 11. 2005 proběhla vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi, která je od 16. 11. 2005 otevřena veřejnosti. Výstava se koná v Konírně Martinického paláce na Hradčanském náměstí a jejím cílem je prezentovat technologii geografických informačních systémů (GIS) široké veřejnosti. Pořádá ji firma ARCDATA PRAHA, s.r.o. ve spolupráci s Útvarem rozvoje hlavního města Prahy u příležitosti mezinárodního Dne GIS, který letos připadl na 16. listopadu.

Vystavené mapy jsou výsledkem prací řady organizací a firem, které používají počítačovou technologii geografických informačních systémů k tvorbě map. Tyto výstupy pak slouží jako podklad pro rozhodování v řadě oborů lidské činnosti, například v územním plánování, ochraně životního prostředí, při řešení krizových situací a mnoha dalších. Mimoto jsou vystaveny i nejlepší studentské práce ze soutěže „Student GIS projekt III“.

Vystavené práce byly představeny na 14. konferenci geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice, která se konala 2. – 3. 11. 2005 v Kongresovém centru Praha, a na 3. studentské konferenci, kde dne 12. 10. 2005 vyvrcholila soutěž „Student GIS projekt III“. Studentská konference proběhla na Masarykově koleji v Praze – Dejvicích.

Na vernisáži, kterou slavnostně zahájil Ing. Petr Seidl, CSc., ředitel ARCDATA PRAHA, s.r.o., byly slavnostně předány ceny autorům vítězných posterů z 14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR. Postery hodnotila jednak odborná porota, jednak sami účastníci konference. A výsledky?

1. Hodnocení poroty:
1. Ing. Vladimír Plšek, Ph.D. (GEODIS BRNO, spol. s r.o.), poster „Úskalí modelování terénu, model terénu ČR 10 m“,
2. RNDr. Josef Glos (AGERIS, s.r.o.), poster „Navrhování ekologických sítí + Informační systém ekologických sítí“,
3. Ing. Irena Košková (Krajský úřad Libereckého kraje), poster: „Informační systém ŽP Libereckého kraje: Větrné elektrárny, Mapový server“.

2. Hodnocení publika:
1. Ing. Irena Košková (Krajský úřad Libereckého kraje), poster: „Informační systém ŽP Libereckého kraje: Větrné elektrárny, Mapový server“,
2. Ing. Vladimír Plšek, Ph.D. (GEODIS BRNO, spol. s r.o.), poster „Úskalí modelování terénu, model terénu ČR 10 m“,
3. Mgr. Zuzana Slowíková (Krajského úřad Libereckého kraje), poster „Územní identifikace na mapovém serveru Libereckého kraje“.

Vernisáže se zúčastnila zejména odborná veřejnost, byli zde zástupci z pořadatelské firmy, Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, autoři posterů z různých organizací, odborného tisku a další.

Výstava je otevřena denně od 10.00 do 17.00 hodin a potrvá do 4. 12. 2005.

redakce

vyvěšeno: 18.11.2005
ID článku: 1882


Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
[Server]
Kartografie
GIS Z domova
[Pošta]