[Home Page]

Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?

Podle mapy na katastr se garáž vedle domu vejde, ale ve skutecnosti stojí dům na hranici parcely. Dostanou zeměměřiči z resortu nějaký návod na opravu, který bude platit na každém katastrální úřadě? Sledujte konferenci KATASTR, která dnes tento problém odkryla.
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr redakce


Dobrý den. Mám takový problém.

Zákaznice chtěla postavit vedle domu druhou garáž. V katastrální mapě THM v S-JTSK byla vedle domu k hranici pozemku proluka cca 3m. V terénu však dům stojí přímo na hranici, což jsem si ověřil kompletním zaměřením domu,celého pozemku i mnoha identických bodů v okolí. Našel jsem si v dokumentaci katastrálního úřadu geom.plán zaměřený v S-JTSK, kterým se budova dostala do mapy. Zjistil jsem vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy. Jelikož firma, která tento zmetek vyhotovila již neexistuje, požádala mě vlastnice, abych danou věc napravil. Vyhotovil jsem ZPMZ, kde jsem vše zaměřil, doložil překročení mezních odchylek, cca o 3 m, opravil všechny výměry a vše protokolárně nechal vlastníky pozemků podepsat . Vlastnici pozemku jsem zformuloval žádost o opravu chybného zákresu hranice parcel., který spolu se ZPMZ podala jako navrhovatelka opravy na katastrální úřad.Katastrální úřad písemně odpověděl, že na opravu chybně vyhotoveného GP se musí vyhotovit nový geometrický plán.

Bohužel nesdělil jaký, neboť GP na vyznačení budovy nelze,neboť budova již v mapě existuje dle chybného GP a dle něj je též zkolaudována,pouze je chybně zobrazena . GP na změny vnějšího obvodu je nesmysl , neboť obvod budovy se neměnil, tudíž nebylo žádné stavební povolení adt., které by mělo být další listinou k zápisu takového GP.

Taktéž GP na změnu hranice pozemku či rozdělení pozemku je nesmysl, neboť dům stojí tam, kde stál a s ním ani s pozemkem se nic v terénu neděje.

Znám z různých školení výroky Ing. Nedvídka, že dle § 62 odst.2 vyhl 190/1996 Sb. nelze bez GP v katastrální mapě změnit ani čárku, to se snad ale nevztahuje na opravu chyb v již zapsaném GP, kde jsou již právní vztahy založeny.

Důvod změny v ZPMZ 2923 jsme uvedli jako oprava geometrického plánu 1398-241/96-v souladu s ustanovením §46 odst.(2) písm.b) “ při vyhotovení geometrického plánu jinou osobou, než je uvedeno v písm. a) vyzve katastrální úřad dotčeného vlastníka nebo jiného oprávněného k zajištění opravy geometrického plánu” . Spolu s chybným zobrazením v mapě KN (na astralonu) byly chybné i souřadnice, identifikace a tudíž i výměry, a ZUV nově vytvářených parcel.

V ZPMZ jsem pak jednotlivé chyby podrobněji popsal . Pokud je mi známo, žádná vyhláška ani metodický návod přesné formulace na Důvod změny v ZPMZ neuvádí, viz ukázka ZPMZ v Návodu pro správu a vedení katastru Praha 2001 Příloha 12/1 Důvod změny: Rozdělení pozemků pro výstavbu, což vyhláška 190/96 Sb. nezná. GP je pouze na rozdělení pozemku. Pokud vím, tak již dříve bylo na internetové konferenci a i v časopise Zeměměřič vyjádřeno, že chyby v operátě KN se opravují formou ZPMZ nikoliv GP. Zajímalo by mě, jestli katastrální úřady, když zjistí chybu v katastrální mapě způsobenou předchůdcem KÚ a dle §46. odst2)a chybu odstraňují, např. v chybném parcelním čísle nebo v souřadnici, vyhotovují vlastníkům GP a právníci na kat.úřadech jim sepisují nějaké smlouvy nebo nevím co. Z vyhlášky 190/96 §46 odst. 4) vyplývá ,že pokud se návrh týká geometrického a polohového určení, musí být doložen výsledky zeměměřických činností. Tím si myslím, že je právě ZPMZ s náležitou písemnou dokumentací dle odst.17.1 přílohy vyhl.190/96 Sb.

Moje zákaznice, které katastrální úřad takto odpověděl, byla z tohoto značně rozčarována a obrátila se znovu na mě, co s tím. Spolu s jinými geometry působícími na Vyškovsku a bývalými pracovníky kat.úřadu jsme to konzultovali a shodli jsme se, že můj postup byl správný.

Zajímalo by mne, jestli názory Ing. Sehnala a Ing. Boudného z časopisu Zeměměřič č.8+9/2000 na toto téma jsou již neplatné.

Mohu poprosit o způsob řešení této problematiky na jiných kat.úřadech?

A dále, mohl by se někdo z ČÚZK k tomuto vyjádřit, jak přesně tyto věci řešit a dát nějakou “kuchařku”, jak má vše přesně vypadat a odbourat tím katastrální folklór v této oblasti.

Děkuji.
S pozdravem
Ivan Jabůrek

redakce

vyvěšeno: 23.11.2005
ID článku: 1885
další informace: mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr


Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Vševědna
[Pošta]