[Home Page]

GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

Pozývam Vás na pokračujúci 4. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou a 13.konferenciu Českej spoločnosti důlních měřičů a geologů pod spoločným názvom: GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006). Konferencia sa bude konať 19. až 21. septembra 2006 v Kongresovom centre ACADEMIA v Tatranskej Lomnici-Stará Lesná vo Vysokých Tatrách, Slovensko. Informácie, organizačné pokyny, prihlášku atď. nájdete tiež na www.fberg.tuke.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom
prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.
predseda organizačného výboru

Termín konania konferencie: 19 - 21. september 2006

Miesto konania konferencie: Tatranská Lomnica - Stará Lesná Kongresové centrum ACADEMIA

1. Geodézia, kartografia a banské meračstvo
• Legislatíva, organizácia a výchova v odbore geodézia, kartografia a banské meračstvo
• Metódy, technológie a prístroje
• Kartografické aspekty geodézie a banského meračstva
• Digitálna kartografia
• Geodynamika, inžinierska geodézia, deformačné merania a ďalšie aplikované aspekty v geodézii, banskom a podzemnom meračstve
• Družicová, kozmická a astronomická geodézia
• Geodetické siete a spracovanie meraní

2. Geografické informačné systémy (GIS)
• História a súčasné trendy v GIS
• Modely dát a štruktúr
• 3D vizualizácia priestorových dát
• Plánovanie a projektovanie GIS technológií

3. Kataster nehnuteľností
• Legislatíva, organizácia a aktuálne problémy v katastri nehnuteľností
• Katastrálny základ a katastrálne systémy
• 3D kataster - perspektívy využitia
• Aplikácie katastrálnych dát

Info u sona.molcikova*tuke.sk dana.sladkova*vsb.cz

prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.

vyvěšeno: 23.11.2005
ID článku: 1886
další informace: www.fberg.tuke.sk


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server] GeodézieZe zahraničí [Pošta]