[Home Page]

Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss

Carl Friedrich Gauss – jméno, které znají už celé generace (nejen) zeměměřičů. Jeho nositel, rodák z Braunschweigu (* 30.4.1777), geniální matematik, astronom, fyzik, geodet, kartograf, statistik, se vynikajícím způsobem trvale zapsal do dějin světové vědy.

Z jeho rozsáhlého díla jsou za nejvýznamnější považovány publikace: Disquisitiones Arithmeticae (1801, Rozpravy o aritmetice), Theoria Motus Corporum Coelestium in sectionibus conicis solem ambientium (1809, Teorie pohybu nebeských těles), Disquisitiones generales circa superficies curvas (1827, Obecná teorie zakřivených ploch), Untersuchungen über Gegenstände der Höheren Geodäsie (Šetření k předmětu vyšší geodézie, 1. díl 1843/44, 2. díl 1846/47).

Mnohé výsledky jeho vědeckého snažení se staly součástí každodenního života – ku příkladu odhadnout celosvětový počet aplikací (třeba i za jediný den) metody nejmenších čtverců, kterou Gauss prokazatelně jako první použil roku 1794 při výpočtu dráhy planetky Ceres, je asi nemožné. S rokem 2005 odchází na našem území do historie i Gauss - Krügerovo zobrazení; armáda ČR přechází na velmi podobné zobrazení UTM (WGS84), které je standardem NATO.

Přesto téměř bez povšimnutí prošlo datum 23.2.2005, na které připadlo 150. výročí úmrtí C. F. Gausse, „knížete matematiků“. Považujme těchto několik řádek za symbolickou květinu, opožděně, ale s úctou položenou na práh univerzitní observatoře v Göttingenu, v tehdejším Hanoverském království, s níž Gauss spojil celý svůj život. Jejím ředitelem byl jmenován už roku 1799 po obhajobě doktorské práce o základní větě algebry.

(Há)

vyvěšeno: 13.12.2005
ID článku: 1893
další informace: zivotopisyonline.cz/carl-friedrich-gauss.php


Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
[Server] HistorieZajímavosti [Pošta]