[Home Page]

Geopárty 2005

Dne 21. 11. 2005 proběhl již 28. ročník tradiční studentské akce Geopárty pořádané studenty 4. ročníku Geodézie VUT Brno u příležitosti pasování prváků do Cechu zeměměřického. Akce se zúčastnilo přes 300 přátel geodézie. V programu nechyběla řada zajímavých soutěží, mj. geodetický kufr, geodetická olympiáda či již tradiční pivní štafeta, ve které si to rozdali všechny ročníky a absolventi mezi sebou. Dále kulturní vložka v podobě scénky Popoluška zahrané našimi nadanými čtvrťáky. Před půlnocí přišlo překvapení – videoklip »V mládí jsem se učil měřičem« zpívané živě kapelou Blue Band, která hrála pohodově celý večer. Nechyběla samozřejmě bohatá tombola (110 cen), kterou losoval ing. Soukup. Bylo dílem štěstěny, že právě on vyhrál nejvíce cen, které si pak odvezl na kole domů. Akce končila kolem 3. hodiny ranní téměř spořádaným odchodem účastníků. Teď již nezbývá, než se těšit na příští ročník!

Matěj Slouka

vyvěšeno: 14.12.2005
ID článku: 1895


Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
[Server] Z domova [Pošta]