[Home Page]

8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

P O Z V Á N K A

8. sjezd ČSGK - Brno, 25.února 2006

Rada ČSGK zve členy svazu na 8. sjezd,
který se uskuteční
v sobotu 25. února 2006
od 10:00 do 16:00 hod.
v kongresové hale hotelu Myslivna, Nad Pisárkami 1, 623 00 Brno
( www.hotelmyslivna.cz )

Účast na sjezdu je bezplatná.

Po 8. sjezdu ČSGK se na tomtéž místě uskuteční 2. ples zeměměřičů.
Ubytování lze zajistit v průběhu ledna 2006 na elektronické adrese info@hotelmyslivna.cz nebo prostřednictvím organizační agentury plesu (pozvánky s podrobnějšími informacemi o plesu budou šířeny později).

Program sjezdu

1. Volba členů mandátové, návrhové a volební komise
2. Zpráva o činnosti ČSGK od 7. sjezdu ČSGK 8. března 2003
3. Zpráva o hospodaření od 6. sjezdu ČSGK
4. Zpráva revizní komise
5. Rozprava ke zprávám
6. Návrh programu na období 2006 až 2008
7. Volby členů nové Rady ČSGK a nové Revizní komise ČSGK
8. Vystoupení hostů
9. Vyhlášení výsledků voleb
10. Návrh a schválení usnesení sjezdu
11. Úvodní zasedání nové Rady a revizní komise ČSGK

Rada ČSGK vyzývá členy ČSGK, kteří se chtějí ucházet o členství v nové Radě a Revizní komisi ČSGK, aby svou kandidaturu oznámili sekretariátu ČSGK (Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. 221 082 374, e-mail:
geodeti@csvts.cz) písemně, poštou faxem nebo elektronicky s uvedením jména, příjmení, akademického titulu, data narození, zaměstnavatele, jsou-li zaměstnáni, a případně velmi stručnou informaci o svém dosavadním působení v oboru zeměměřictví a katastru.

Petr Polák

vyvěšeno: 15.12.2005
poslední aktualizace: 16.01.2006
ID článku: 1896

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
[Server] Z domovaČSGK [Pošta]