[Home Page]

Osmdesátiny profesora Zbyňka Nádeníka

ZDIBY (8.12.2005) - Ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém se uskutečnilo setkání k osmdesátým narozeninám profesora Zbyňka Nádeníka. O jeho životě a díle hovořil pracovník ústavu Petr Holota, který své vystoupení zahájil zveřejněním mapy, na které přesně lokalizoval místo narození jubilanta.
Oslavenci na setkání jako první gratuloval ředitel ústavu Václav Slaboch, který závěrem své gratulace přečetl jubilantovi adresovaný dopis předsedy ČÚGK Karla Večeře.
Profesor Zbyněk Nádeník, jehož podpis najde patrně většina zeměměřických inženýrů střední generace ve vysokoškolském výkazu u předmětu matematika, ví o zeměměřickém výzkumu mnoho. Byl několik desetiletí členem vědecké rady VÚGTK a nyní je čestným členem této rady.
Jubilant na setkání hovořil o svém vztahu k ústavu, o svém působení mezi zeměměřiči a vyjádřil se k formách vysokoškolského vzdělávání.
Po slavnostní části se vzpomínalo na profesorovy přednášky v Husově ulici č.5. Byla mimo jiné připomenuta pověstná dochvilnost jubilanta, kterou rázně vyžadoval od studentů, když vykazoval opozdilce zpět za dvéře do učebny. Ostatně, pokud si pamatujete, tak každou přednášku Zbyněk Nádeník v době, kdy jsme neznali dataprojektory a zpětně projektory, začínal zavedeným koloritem - položením hodinek na stůl a zabalením křídy do ubrousku.
Blahopřejeme k životnímu jubileu, pane profesore.

Pavel Hánek a Petr Skála

vyvěšeno: 15.12.2005
ID článku: 1897
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=256

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-01+02
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]